Obsah

Mestská knižnica

Deti z veľkej triedy/veveričkova trieda/ boli na exkurzii v mestskej knižnici. Žiaci z pedagogickej školy im zahrali divadielko. Teta knihovníčka im ukázala detskú knižnicu. Porozprávala im veľa zaujímavostí - ako sa môžu stať členmi knižnice, ako vzniká kniha atď.