Navigácia

Obsah

Kontakt


Materská škola U veveričky
 

Názov školy: Materská škola
Adresa: Riečna č. 27, 985 59 Vidiná
Telefón pevná linka:

047/4370 381

Telefón vedúca jedálne mobil: 0911 990 219
Zriaďovateľ: Obec Vidiná
Riaditeľ: Mgr. Marcela Janštová
Vedúca školskej jedálne:

Janka Skýpalová

Email: materskaskola@vidina.sk