Navigácia

Obsah

Kontakt


Materská škola U veveričky
 

Názov školy: Materská škola
Adresa: Riečna č. 27, 985 59 Vidiná
Telefón: 0918 741 169
Zriaďovateľ: Obec Vidiná
Riaditeľ: Mgr. Marcela Janštová
Vedúca školskej jedálne: Janka Skýpalová
Email: materskaskola@vidina.sk