Navigácia

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Voľby do Európskeho parlamentu - informácie pre voliča

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky, konané dňa 25.mája 2019

 

Obec Vidiná oznamuje

elektronickú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky:

                                                                                    podatelna@vidina.sk

alebo zákonným spôsobom doručiť v pracovné dni počas stránkových hodín na Obecný úrad vo Vidinej, Športová 255/1, 985 59 Vidiná, tel. 047/4370102.

________________________________________________________________________________________________________________________________________