Navigácia

Obsah

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 

 

 

              Obec Vidiná, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z, o podmienkách výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje elektronickú adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  v roku 2020:

 

podatelna@vidina.sk

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------