Navigácia

Obsah

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a  doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 

 

 

              Obec Vidiná, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z, o podmienkách výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadostí o voľbu poštou  a vydanie hlasovacieho preukazu pre voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky a  vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  v roku 2020:

 

podatelna@vidina.sk

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 

 

 

Obec Vidiná, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z, o podmienkách výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  v roku 2020:

 

podatelna@vidina.sk

 

________________________________________________________________________________________________