Navigácia

Obsah

Miestna volebná komisia vo Vidinej

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce

 

Miestna volebná komisia vo Vidinej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

 

  • Do obecného zastupiteľstva vo Vidinej boli zvolení:

Pavol Bútor, nezávislý kandidát                                                                                576 hlasov

Miroslav Janšto, Mgr. art., Kresťanskodemokratické hnutie                                      559 hlasov

Róbert Václavík, Bc.,  nezávislý kandidát                                                                  498 hlasov

František Antalič, Kresťanskodemokratické hnutie                                                   492 hlasov

Marián Jeleň, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie                                                  482 hlasov

Vladimír Ragač, nezávislý kandidát                                                                           464 hlasov

Miroslav Kumštár, Kresťanskodemokratické hnutie                                                  441 hlasov

Ivana Bubáková, Ing., Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja         423 hlasov

Eva Gembická, Mgr.,  Kresťanskodemokratické hnutie                                              404 hlasov

 

Do obecného zastupiteľstva vo Vidinej neboli zvolení:

Ján Skýpala, Nova                                                                                                      242 hlasov

Peter Melicherčík, Jednota – ľavicová strana Slovenska                                           198 hlasov

Miroslav Kucek, Strana moderného Slovenska (sms)                                                164 hlasov

Soňa Šándorová, Mgr., nezávislý kandidát                                                                145 hlasov

 

  • Za starostu obce Vidiná bol zvolený:

Ing. Ján Šupica, nezávislý kandidát                                                                           813 hlasov

 

Za starostu obce Vidiná neboli zvolení:

Miroslav Kucek, Strana moderného Slovenska (sms)                                                 55 hlasov

Soňa Šándorová, nezávislá kandidátka                                                                      16 hlasov

 

Vo Vidinej, dňa 11.11.2018

 

Ing. Ivana Rubintová, v.r.

predseda volebnej komisie

podpis

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Vidiná a

pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

 

Obec Vidiná uverejňuje zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

 

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vidiná

 

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

 

Informácie o Voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 na stránke Ministerstva vnútra SR

 

Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z.o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej podľa § 166 zákona uznesením č. 28/2018 zo dňa 26. júna 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej bude mať na volebné obdobie rokov 2018-2022  9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

 

Oznámenie počtu obyvateľov Obce Vidiná

V zmysle ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona Obec Vidiná zverejňuje počet obyvateľov obce Vidiná. Počet obyvateľov obce Vidiná ku dňu vyhlásenia volieb je 1757.

 

Zákon č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 

 

Obec Vidiná oznamuje splnomocnencom oprávnených politických subjektov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

                  podatelna@vidina.sk

 

 

Zverejnenie údajov o zapisovateľke miestnej volebnej komisie

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon ), rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a určil deň konania na sobotu 10. novembra 2018.
Podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Obec Vidiná zverejňuje údaje o zapisovateľke miestnej volebnej komisie:

Emília Gajdošová
Vidiná, Športová  255/1
047/4370 102
podatelna@vidina.sk