Navigácia

Obsah

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Vidiná a

pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

 

Obec Vidiná uverejňuje zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

 

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vidiná

 

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

 

Informácie o Voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 na stránke Ministerstva vnútra SR

 

Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z.o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej podľa § 166 zákona uznesením č. 28/2018 zo dňa 26. júna 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej bude mať na volebné obdobie rokov 2018-2022  9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

 

Oznámenie počtu obyvateľov Obce Vidiná

V zmysle ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona Obec Vidiná zverejňuje počet obyvateľov obce Vidiná. Počet obyvateľov obce Vidiná ku dňu vyhlásenia volieb je 1757.

 

Zákon č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 

 

Obec Vidiná oznamuje splnomocnencom oprávnených politických subjektov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

                  podatelna@vidina.sk

 

 

Zverejnenie údajov o zapisovateľke miestnej volebnej komisie

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon ), rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a určil deň konania na sobotu 10. novembra 2018.
Podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Obec Vidiná zverejňuje údaje o zapisovateľke miestnej volebnej komisie:

Emília Gajdošová
Vidiná, Športová  255/1
047/4370 102
podatelna@vidina.sk