Navigácia

Obsah

                                        Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie vo Vidinej pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 je:

 

Bc. Mariana Kamenská, Obecný úrad VIdiná, Športová č. 1, 985 59 Vidiná,

tel. číslo 047/4370 102, e-mail  podatelna@vidina.sk