Navigácia

Obsah

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 279 zo dňa 07.07.2022 určilo , že Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Vo Vidinej, dňa 11.07.2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022