Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky   16.marca 2019

 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16.marca 2019

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

 

Obec Vidiná v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky   zverejňuje  elektronickú adresu

                                                                    podatelna@vidina.sk  

na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           Voľby prezidenta Slovenskej republiky  -  informácie pre voliča

 

Informácie pre voliča - voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Vidiná  zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

                                                                  podatelna@vidina.sk

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                                                                               starosta obce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------