Obsah

Komisia športová

 

Hlavné úlohy:

- posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,

- spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,

- posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,

- vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,

- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,

- spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne.

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Bútor Pavolpredseda
Václavík Tomáščlen
Špak Lukáščlen
Šupina Peterčlen
Rekšák Jánčlen