Navigácia

Obsah

Aktuality

06.08.2020

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 10.8.2020

Obmedzená distribúcia elektriny Na základe oznámenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s., informujeme občanov, že dňa 10.augusta 2020 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Prerušená dodávka elektriny dňa 10.augusta /t.j.pondelok/ bude prebiehať nasledovne : - v čase od 7:30 do 11:30 hod. pre odberné miesta a lokality na uliciach Exnárova, Hviezdoslavová a Zelená - v čase od 10:00 do 15:00 hod. bude prerušená dodávka elektriny pokračovať aj na uliciach Československej armády, J.Kollára, Pivovarská, Riečna, Vladimíra Clementisa a Zvolenská – od popisného čísla 42 až 99.

Detail

05.08.2020

Strategický dokument "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027"

Strategický dokument “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027“ . Oznámenie je k nahliadnutiu počas pracovných hodín na Obecnom úrade, zverejnené je na webovej stránke:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Detail

01.07.2020

Smetiarske auto

Harmonogram vývozu KO a triedeného odpadu v roku 2020

Posledný vývoz komunálneho odpadu v roku 2019 uskutoční firma MEPOS s.r.o. dňa 31.12.2019. Harmonogram vývozov KO a triedeného odpadu na rok 2020 nájdete v prílohe.

Detail

05.06.2020

10 odporúčaní

AKTUALIZOVANÉ - Informácie a usmernenia k šíreniu koronavírusu

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:

Detail

01.06.2020

logo triedeného zberu

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2019 v obci Vidiná

V súlade ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že Obec Vidiná za rok 2019 vyprodukovala 599,863 t odpadu. Z uvedeného množstva tvorí 368,260 t zrecyklovaný, t.j.vytriedený komunálny odpad. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v Obci Vidiná je 61,39 %.

Detail

25.05.2020

Titulná strana

2. číslo máj 2020

V 2. čísle Vidinských novín sa dozviete: Vidiná v čase nákazy, aktuality zo života v MŠ, návrat k poslednej kultúrnej akcii Fašiangy vo Vidinej s karnevalom, predstavenie významnej osobnosti obce - Pavel Danko

Detail

10.04.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

Kalendár akcií

15.08.2020

Hasičská súťaž

Hasičská súťaž - Memoriál Ondreja Pivku

Tohtoročné Haličské slávnosti síce museli byť zrušené, avšak bez podujatí k nášmu búčovu nezostaneme. V sobotu 15.augusta od 9.00 hodiny Vás všetkých pozývame na zápolenie dobrovoľných hasičských zborov aj so sprievodným programom.

Obec Halič

Fotogaléria MŠ

13.07.2020

Cestou na letisko

Cestou na letisko

Fotenie v kukurici

Detail

10.07.2020

Naša nová hudobná stena

Naša nová hudobná stena

Pre našich muzikantov sme pripravili hudobnú stenu, na ktorej si všetci veľmi radi zahrajú.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií