Navigácia

Obsah

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie


Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie
Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

1. Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ Vidiná, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.
2. Osobne v kancelárii  - podateľni Obecného úradu vo Vidinej
3. Písomne poštou
4. Faxom na faxové číslo: 047/4511524
5. Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: obec@vidina.sk

 

V čase úradných hodín na Obecnom úrade vo Vidinej


Adresa

Obec Vidiná
Obecný úrad
Športová č. 1
985 59  Vidiná