Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie údajov o zapisovateľke miestnej volebnej komisie

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon ), rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a určil deň konania na sobotu 10. novembra 2018.
Podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Obec Vidiná zverejňuje údaje o zapisovateľke miestnej volebnej komisie:

Emília Gajdošová
Vidiná, Športová  255/1
047/4370 102
podatelna@vidina.sk

Vyvesené: 30. 8. 2018

Dátum zvesenia: 12. 11. 2018

Späť