Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.07.2013

Zmluva o výpožičke

46/2013

0,00 EUR

Evanjelický a.v. farský úrad, Školská 29, Tomášovce

Obec Vidiná

10.07.2013

Zmluva o nájme nebytového priestoru

47/2013

80,00 EUR

MEKKA s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 945 01 Komárno

Obec Vidiná

28.06.2013

Zmluva o nájme nebytového priestoru

45/2013

5,00 EUR

Ing. Miháľ Jaroslav

Obec Vidiná

26.06.2013

Dohoda o zabezpečení knižného fondu

44/2013

195,00 EUR

Novohradská knižnica

Obec Vidiná

18.06.2013

Zmluva o vykonaní auditu

43/2013

450,00 EUR

GemerAudit, spol. s r.o., Šafárikova 65, Rožňava

Obec Vidiná

14.06.2013

Zmluva o nájme priestoru

42/2013

35,00 EUR

Ondrej Siman

Obec Vidiná

13.06.2013

Nájomná zmluva - hrobové miesto

40/2013

26,55 EUR

Slávka Gáfriková

Obec Vidiná

13.06.2013

Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu

41/2013

0,00 EUR

Recyklačný fond, Nobelova 18, Bratislava

Obec Vidiná

11.06.2013

Nájomná zmluva - hrobové miesto

39/2013

26,55 EUR

Tibor Macko

Obec Vidiná

05.06.2013

Zmluva o nájme nebytového priestoru

38/2013

80,00 EUR

MEKKA s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 945 01 Komárno

Obec Vidiná

03.06.2013

Dodato č. 2 k Zmluve o dielo č. 143/2007/ZODH/PN zo dňa 27.12.2007

35/2013

479,20 EUR

HOUR, spol. s r.o.

Obec Vidiná

03.06.2013

Zmluva o nájme nebytového priestoru

37/2013

10,00 EUR

Jozef Chlpáň

Obec Vidiná

31.05.2013

Licenčná zmluva

36/2013

19,20 EUR

DATALAN a.s.

Obec Vidiná

28.05.2013

Nájomná zmluva - hrobové miesto

34/2013

0,00 EUR

Ján Fehérpataky

Obec Vidiná

27.05.2013

Nájomná zmluva - hrobové miesto

28/2013

26,55 EUR

Ing. Danka Urdová

Obec Vidiná

27.05.2013

Nájomná zmluva - hrobové miesto

29/2013

13,27 EUR

Milan Končoš

Obec Vidiná

27.05.2013

Sprostredkovateľská zmluva

30/2013

600,00 EUR

Envirotrend s.r.o., Pražská 4, P.O.BOX 121, Košice

Obec Vidiná

27.05.2013

Sprostredkovateľská zmluva

31/2013

600,00 EUR

Envirotrend s.r.o., Pražská 4, P.O.BOX 121, Košice

Obec Vidiná

27.05.2013

Zmluva o dielo

32/2013

2 400,00 EUR

EKOLINES IPC spo. s.r.o., Paulínyho 72, P.O.BOX C23, Košice

Obec Vidiná

27.05.2013

Zmluva o dielo

33/2013

2 400,00 EUR

EKOLINES IPC spo. s.r.o., Paulínyho 72, P.O.BOX C23, Košice

Obec Vidiná

10.05.2013

Poistná zmluva

27/2013

12,64 EUR

Kooperativa poisťovňa a.s. VIG, Štefaničova 4, Bratislava

Obec Vidiná

06.05.2013

Nájomná zmluva - hrobové miesto

23/2013

13,27 EUR

Július Strapko

Obec Vidiná

06.05.2013

Nájomná zmluva - hrobové miesto

24/2013

26,55 EUR

Zlatica Bírešová

Obec Vidiná

06.05.2013

Nájomná zmluva - hrobové miesto

25/2013

26,55 EUR

Viera Melicherčíková

Obec Vidiná

06.05.2013

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

26/2013

19,79 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: