Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.06.2020

Mandátna zmluva

INE_003/2020

6 500,00 EUR Šesťtisícpäťstvo Eur

Bartoš Martin, Ing.

Obec Vidiná

12.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

NAJNP_002/2020

1 160,00 EUR Jedentisícstošesťdesiat Eur

Ján Matúška - VAMARK

Obec Vidiná

06.03.2020

Zmluva o dielo

DIELO_001/2020

4 961,00 EUR Štyritisícdeväťstošesťdesiatjeden Eur

Ján Kamenský - Stolárstvo

Obec Vidiná

15.01.2020

Nájomná zmluva

NAJPOZ_040/2019

56,00 EUR Päťdesiatšesť Eur

Slovenská republika zast. Slovenskou správou ciest

Obec Vidiná

13.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

DIELO_039/2019

2 892,00 EUR

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Vidiná

13.12.2019

Zmluva o dielo

DIELO_038/2019

4 200,00 EUR Štyritisícdvesto Eur

RAEDUS PLUS, s.r.o.

Obec Vidiná

11.11.2019

Kúpna zmluva

KUP_037/2019

7 800,00 EUR Sedemtisícosemsto Eur

SYMBIOMEDIC SK, družstvo

Obec Vidiná

27.09.2019

Zmluva o dielo

DIELO_036/2019

19 434,54 EUR

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Vidiná

31.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

INE_035/2019

795,60 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Vidiná

30.08.2019

Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

DOT_041/2019

200,00 EUR Dvesto Eur

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, klub Lučenec

Obec Vidiná

22.08.2019

Kúpna zmluva

INE_032/2019

Neuvedené

Pavel Krpčiar - PAKRAN

Obec Vidiná

22.08.2019

Kúpna zmluva

INE_031/2019

Neuvedené

M FRUIT s.r.o.

Obec Vidiná

22.08.2019

Kúpna zmluva

INE_030/2019

Neuvedené

Ján Machovič EDEN

Obec Vidiná

22.08.2019

Kúpnopredajná zmluva

INE_029/2019

Neuvedené

Pekáreň, s.r.o. Halič

Obec Vidiná

22.08.2019

Rámcová kúpna zmluva

INE_028/2019

Neuvedené

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Vidiná

22.08.2019

Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov

INE_027/2019

Neuvedené

KOLIBA Trade, s.r.o.

Obec Vidiná

10.07.2019

Kúpna zmluva

KUP_024/2019

152,22 EUR

Ladislav Melicherčík

Obec Vidiná

04.07.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

INE_026/2019

200,00 EUR Dvesto Eur

Attila Tóth - TripleR

Obec Vidiná

01.07.2019

Kúpnopredajná zmluva

KUP_023/2019

350,00 EUR Tristopäťdesiat Eur

Zoltán Béreš

Obec Vidiná

19.06.2019

Zmluva o dielo

DIELO_021/2019

70,00 EUR Sedemdesiat Eur

Ivana Libiaková

Obec Vidiná

12.06.2019

Zámenná zmluva

INE_025/2019

3 084,28 EUR

Spoločnosť božieho slova

Obec Vidiná

12.06.2019

Zmluva o dielo

DIELO_022/2019

200,00 EUR Dvesto Eur

Gabriel Kurák

Obec Vidiná

31.05.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

INE_019/2019

260,00 EUR Dvestošesťdesiat Eur

Dagmar Rostandt

Obec Vidiná

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

INE_015/2019

810,00 EUR Osemstodesať Eur

Filantrop, n.o.

Obec Vidiná

28.03.2019

Zmluva o dielo na realizáciu prác

DIELO_012/2019

76 797,71 EUR

SPORT NITRA, s.r.o.

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: