Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.03.2019

Kúpnopredajná zmluva

KUP_010/2019

5 000,00 EUR Päťtistíc Eur

Jozef Líška

Obec Vidiná

15.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

DIELO_011/2019

9 542,36 EUR Deväťtisícpäťstoštyridsaťdva Eur 36/100 Centov

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Vidiná

01.03.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

INE_042/2019

bezodplatne

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Vidiná

26.02.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

NAJPOZ_024/2019

1,66 EUR

Spoločnosť božieho slova

Obec Vidiná

17.01.2019

Zmluva o dielo č. 02/2019/RB

DIELO_009/2019

7 200,00 EUR Sedemtisícdvesto Eru

RamontBuilding s.r.o.

Obec Vidiná

13.11.2018

Zmluva o grantovom účte

INE_029/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Vidiná

12.09.2018

Kúpnopredajná zmluva

KUP_027/2018

401,72 EUR Štyristojeden Eur a Sedemdesiatdva Centov

Ján Boltvan a manželka a Róbert Václavík a manželka

Obec Vidiná

03.09.2018

Zmluva o dielo

DIELO_028/2018

33 484,85 EUR

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Vidiná

01.09.2018

Autorská licenčná zmluva

INE_026/2018

2 000,00 EUR

Ondrej Tomčala

Obec Vidiná

14.08.2018

Zmluva o reklamnej spolupráci

REK_024/2018

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Mäspoma, spol. s r.o.

Obec Vidiná

14.08.2018

Zmluva o reklamnej spolupráci

REK_023/2018

200,00 EUR Dvesto Eur

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Vidiná

14.08.2018

Zmluva o reklamnej spolupráci

REK_022/2018

600,00 EUR Šesťsto Eur

Key Partners s.r.o.

Obec Vidiná

14.08.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

INE_021/2018

2 000,00 EUR Dvetisíc Eur

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Vidiná

31.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

INE_030/2018

350,00 EUR

Filantrop, n.o.

Obec Vidiná

10.07.2018

Zmluva o uverejnení inzercie

REK_020/2018

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyri Eur

Mediatel spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava

Obec Vidiná

06.07.2018

Zmluva o dielo

DIELO_025/2018

22 654,58 EUR

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Vidiná

27.06.2018

Zmluva o dielo

DIELO_019/2018

13 500,00 EUR Trinásťtisícpäťsto Eur

RAEDUS.SK, s.r.o.

Obec Vidiná

21.05.2018

Kúpnopredajná zmluva

KUP_018/2018

167,66 EUR

Jarmila Krnáčová

Obec Vidiná

23.04.2018

Kúpnopredajná zmluva

KUP_017/2018

419,98 EUR

Palíková, Palík, Gajdoš, Gajdošová, Machava, Machavová

Obec Vidiná

17.04.2018

Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie

DOT_010/2018

5 000,00 EUR Päťtistíc Eur

Športový klub Slovan, Vidiná

Obec Vidiná

20.03.2018

Kúpna zmluva

KUP_009/2018

Neuvedené

Valman, s.r.o.

Obec Vidiná

19.03.2018

Zmluva o dielo č. O/6/2018

DIELO_013/2018

0,03 EUR

METAL SERVIS Recycling, s.r.o.

Obec Vidiná

19.01.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 143/2007/ZODH/PN zo dňa 27.12.2007

DIELO_035/2017

661,20 EUR

Obec Vidiná

HOUR, spol. s r.o.

08.12.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

DIELO_034/2017

16 016,29 EUR

SVOMA s.r.o.

Obec Vidiná

01.12.2017

Kúpna zmluva

KUP_033/2017

7 275,60 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Tomášovce

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: