Navigácia

Obsah

Aktuality

16.07.2019

Verejná vyhláška o oznámení opakovanej dobrovoľnej dražby

Číslo: OcU 1275-237/2019 Dátum: 16.07.2019 V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení opakovanej dobrovoľnej dražby- RD na ul.Hviezdoslavova Listina „Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe“ č. BS19-05101 zo dňa 16.07.2019 je uložená na obecnom úrade vo Vidinej, Športová č. 1, 985 59 Vidiná, na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke Obce Vidiná. Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia: Táto vyhláška je vyvesená na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke od 16.07.2019 do 07.08.2019.

Detail

12.07.2019

Titulná strana

3. číslo júl 2019

100 rokov futbalu vo Vidinej. Predvojnová éra, povojnová éra, roky 1960 až 2000, spomienky trénerov, hráčov, funkcionárov, fotky mužstiev, významné osobnosti Vidinej - Alexander Horváth

Detail

08.07.2019

Dožiadanie - doručenie písomnosti verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti v exekučnej veci do vlastných rúk povinného Zdeňka Vintera.

Detail

Kalendár akcií

03.08.2019

Plagát

Deň obce Tomášovce 2019

Pozvánka na Deň obce Tomášovce 2019.

Obec Tomášovce

Všeobecne závävné nariadenia Obce Vidiná

01.03.2019

VZN Obce Vidiná č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Schválené: 14.03.2019 Vyhlásené: 15.03.2019 Účinnosť: 01.04.2019 Platné do: 31.08.2019

Stiahnuť

Fotogaléria MŠ

27.06.2019

Tablo

Tablo

Z týchto predškolákov sa stanú žiaci, usilovní prváci.

Detail

27.06.2019

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi,

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi,

.....a po prázdninách veru tak, šup do prvej triedy.

Detail