Navigácia

Obsah

Správy

04.03.2021 14:54

Harmonogram zvozu biologického odpadu z domácností v roku 2021

Zvoz bioodpadu je v obci Vidiná rozdelený na štyri časti podľa ulíc, pričom frekvencia vývozu bude jedenkrát za štyri týždne. Od občanov očakávame námety a pripomienky k zvýšeniu efektívnosti zabezpečovania tejto služby.

Detail

03.03.2021 15:29

Oznámenie o úmrtí - Jozef Golian

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 1.3.2021 vo veku 82 rokov nás navždy opustil náš spoluobčan pán Jozef Golian z Pivovarskej ulice. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 05.03.2021 o 14:00 hod. v kruhu najbližšej rodiny v evanjelickom cintoríne vo Vidinej.

Detail

03.03.2021 15:29

Oznámenie o úmrtí - Elena Kotmanová

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 01.03.2021 vo veku 40 rokov nás navždy opustila naša spoluobčianka Elena Kotmanová zo Zvolenskej ulice. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční dňa 05.03.2021 o 12-tej hodine v kruhu najbližšej rodiny v Dome smútku vo Vidinej.

Detail

03.03.2021 15:28

Oznámenie o úmrtí - Anna Vojenčiaková

So zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 01.03.2021 vo veku 74 rokov nás opustila naša spoluobčianka pani Anna Vojenčiaková, rodená Malčeková zo Zvolenskej ulice. Posledná rozlúčka s drahou zosnulou sa uskutoční dňa 4.3.2021 o 12-tej hodine v kruhu najbližšej rodiny v Dome smútku vo Vidinej.

Detail

18.02.2021 14:46

logo

Prehlásenie obce Vidiná o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020: Obec Vidiná zastúpená Ing. Jánom Šupicom, starostom obce Vidiná zverejňuje v zmysle § 4 ods 6 zákona 329/2018 Z.z. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Vidiná je za rok 2020 – 65,02 %.

Detail

15.02.2021 11:18

Logo

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Detail

11.02.2021 14:12

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi Erika Janešová, trvale bytom Obec Vidiná,doručenie doporučenej zásielky.

Detail

11.02.2021 12:12

odpad

Aplikácia Odvoz Odpadu – pomocník pre Vás

Nainštalujte si aplikáciu “Odvoz Odpadu” priamo do mobilu v nastaveniach vyberte našu obec Vidiná a nastavte si deň a hodinu kedy Vás aplikácia upozorní na odvoz komunálneho alebo triedeného odpadu.

Detail

11.02.2021 9:57

Zoznam testovacích miest

OBEC VIDINÁ POČAS PANDÉMIE

O mesiac bude rok, ako nás pandémia koronavírusu zastihla nepripravených. Z opatrení sme všetci unavení, ale neostáva nám nič iné len vydržať. A preto obec opäť prichádza s ďalšou pomocou. V najbližších dňoch doručia zamestnanci obce do každej domácnosti respirátory.

Detail

08.02.2021 14:03

Oznámenie o uložení zásielky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Detail

04.02.2021 8:39

logo

Čo priniesol nový COVID automat.

3. februára 2021 odprezentovali predstavitelia koaličných strán na tlačovej konferencii zmeny, ktoré priniesol nový Covid automat schválený vládou. Od pondelka 8. februára sa začneme riadiť novým COVID automatom, teda novými pravidlami, ktoré budú závisieť od toho aká bude aktuálne situácia.

Detail