Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Vidiná, obec v okrese Lučenec

Oficiálna webová stránka obce Vidiná


 

Zápis detí do Materskej školy ,,U veveričky“ na školský rok 2016/17

Riaditeľka Materskej školy, Riečna č.27 vo Vidinej týmto oznamuje, že tlačivá žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2016/2017 si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej ško ...

Výzva na pripojenie na verejnú kanalizáciu

Vážení spoluobčania, koncepcia vodohospodárskej politiky EÚ je už dlhodobo zameraná na zabezpečenie dostatočného množstva vody dobrej kvality a na trvalo udržateľné využívanie vôd,  a to aj pre budú ...

Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

     Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konš ...

KONÔPKA - Vidinský folklórny súbor - každý utorok o 16.30 hod.

Privítame všetkých rodičov s detičkami, ktoré rady tancujú,
každý utorok o 16.30 hod v sále Kultúrneho domu vo Vidinej.
Či ste menší, či väčší a či mladší, či starší príďte medzi nás!
Tešia s ...

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU UPOZORŇUJE

Vážení občania ! Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v ...

WIFI FREE - k dispozícií internet pre širokú verejnosť.

Bezplatný verejný internet v obci Vidiná Verejný prístupový bod (Hotspot) okolie obecného úradu.
Obec Vidiná ponúka občanom a návštevníkom verejný prístupový bod k internetu. Pomocou prístupového b ...

Harmonogram podujatí na rok 2016

PODUJATIA PRIPRAVOVANÉ KULTÚRNOU KOMISIOU V ROKU 2016 30.04.2016 Stavanie mája 28.05.2016 Rúcanie mája spojené s oslavou MDD, futbalové stretnutie
MÁJ 2016 Deň matiek, kladenie vencov, prechádzka ...
Položky 1-10 z 11

webygroup
Na území obce Vidiná je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Obec môže vyberať od občanov poplatky dvomi spôsobmi, vyberte spôsob vyberania poplatku:

dnes je: 29.4.2016

meniny má: Lea


3546634

Úvodná stránka