Navigácia

Obsah

15.03.2017

Revitalizácia parku v obci Vidiná

V mesiaci február obec začala s pripravovanou revitalizáciou parku pri kultúrnom dome. Ako prvé bolo nevyhnutné odstrániť prestarnuté dreviny, pôvodný mobiliár a obrubníky. V súčasnej dobe pokračujeme s odvodnením kultúrneho domu a prípravou pre obnovenie chodníkov.

Detail

29.04.2017 od 16:00

VIDINSKÝ KRPEC 1

VIDINSKÝ KRPEC

FS Podpoľanec (Detva) DFS Konôpka (Vidiná) FS Mladosť - speváci (BB) FS Nógrád (Radzovce) FS Ipeľ (Lučenec) ŽSS Vidovenky (Vidiná) Sólisti Miroslav Melicherčík (harmonika) Lenka Spodniaková (spev) Milan a Martin Gaberovci (heligónka) Jozef Marko (fujara) FS Škorec (Vidiná) Po hlavnom programe pokračujeme ľudovou školou tanca s voľnou zábavou pri ĽH FS Podpoľanec. Výstava obrazov: Marian Kompánek, Ivan Janický, Pavel Ožďáni, Alexandra Kuráková

Detail

02.05.2017 od 10:30

Zápis detí do Materskej školy "U veveričky" na školský rok 2017/18 1

Zápis detí do Materskej školy "U veveričky" na školský rok 2017/18

Riaditeľstvo Materskej školy, Riečna č. 27 vo Vidinej týmto oznamuje, že tlačivá žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2017/2018 si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole dňa 24. apríla 2017 od 10.30 h. do 13.00 h. V tomto termíne bude možné poskytnúť bližšie informácie o našej MŠ a prehliadnuť si priestory. Príďte spolu s dieťaťom.

Detail

Správy

11.04.2017

Slúženie obradov v rímsko - katolíckom kostole

Obrady počas veľkonočných sviatkov

Detail

11.04.2017

Upozornenie na dodržiavanie prevádzkového poriadku pohrebiska

Je smutné, že niektorí spoluobčania venčia svojich psov na miestach, ako sú cintoríny. Po venčení ostávajú v priestoroch pohrebísk psie exkrementy, čo považujem za vrchol drzosti a neslušného správania.

Detail

11.04.2017

Cyklistická cestička Lučene - Vidiná - Tomášovce 1

Cyklistická cestička Lučenec - Vidiná - Tomášovce

V rámci dlhodobej stratégie riešiť v Novohrade cyklistickú dopravu Združenie Región Neogradiensis v spolupráci s Mestom Lučenec, ako aj obcami Tomášovce, Vidiná, Rapovce a Mikušovce uskutočňujú projekt Cyklotrasy Novohradu.

Detail

11.04.2017

Tvorivé dielničky 1

Tvorivé dielničky

Milí spoluobčania, radi Vás privítame v priestoroch kultúrneho domu vo Vidinej každú stredu v čase od 16.30 hod. do 17.30 hod.

Detail

03.04.2017

Oznámenie o úmrtí

Oznámenie o úmrtí - Mária Salvová

Detail

30.03.2017

Jarné upratovanie

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov

Detail

14.03.2017

Oznámenie o úmrtí

Oznámenie o úmrtí - Jozef Drugda ml.

Detail

14.03.2017

1. číslo - marec 2017 1

1. číslo - marec 2017

Fašiangy v obci, Karneval plný zábavy, Slávnostné uvítanie detí do života, Sviatok najdrahších bytostí, Zápis detí do Materskej školy, Klub dôchodcov hodnotil svoju činnosť za rok 2016, Návraty, Spomienky Márie Barkáčovej, rodenej Mackovej, prímenie Petian, Hokejový turnaj o pohár starostu, Turnaj lukostrelcov, Čaro bielej stopy

Detail

10.03.2017

Nechoďte dnes na facebook, poďte do Domu remesiel

Pod týmto názvom zorganizovalo občianske združenie CVAK – centrum vzdelávania, aktivity, kreativity v období od októbra 2016 do februára 2017 projekt, do ktorého sa zapojili aj obyvatelia obce Vidiná a študenti lučenských stredných škôl.

Detail

27.02.2017

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!!! Zatvorenie križovatky Školská, Exnárova – cesta I/16

Na základe podnetu Krajského riaditeľstva policajného zboru Banská Bystrica pristúpi Slovenská správa ciest k zatvoreniu križovatky Školská, Exnárova – cesta I/16, nakoľko sa jedná o nebezpečné a kolízne miesto. Okresný úrad Banská Bystrica konštatoval, že predmetné napojenie nebolo povolené príslušným cestným správnym orgánom.

Detail