Navigácia

Obsah

Správy

12.09.2018

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia, dňa 27.09.2018 /t.j.štvrtok/ o 16,30 hod. sa bude konať v MŠ Vidiná rodičovské združenie v Ježkovej triede /1.trieda/.

Detail

10.08.2018

Prerušená dodávka pitnej vody

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť informujeme občanov, že dňa 10.08.2018 v čase od 08:30 hod. do 12:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na ulliciach

Detail

27.07.2018

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk - Erika Janešová

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk

Detail

19.07.2018

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná

Detail

19.07.2018

Logo Novohradské pozdámčie

OTVORME SI OČI V NOVOHRADSKOM PODZÁMČÍ

Mikroregión Novohradské podzámčie je zoskupením 13 obcí v severozápadnej časti okresu Lučenec. Náš (mikro)región je bohatý na množstvo historických, kultúrnych a prírodných skvostov, preto je naším cieľom predstavenie týchto bohatstiev a ďalších zaujímavostí v jednotlivých obciach a tiež spropagovať aktivity a projekty, ktoré organizujeme nielen pre obyvateľov v našich obciach, ale aj návštevníkov. Budeme radi, keď sa nám spoločne podarí využiť potenciál nášho regiónu a rozšírime povedomie o tomto prekrásnom kúte Slovenska. Dovoľte, aby sme vám predstavili zaujímavý projekt, ktorý sme pripravili pre rozšírenie vedomostí o našom regióne.

Detail

14.06.2018

Porucha na vodovodom potrubí

Porucha na vodovodom potrubí

Dnes 14.06.2018 v ranných hodinách bola nahlásená porucha na vodovodnom potrubí na Ružovej ulici. Nastala situácia, ktorej sme sa márne snažili predísť, keď sme v rámci prípravy nedávnej rozsiahlej rekonštrukcie tejto ulice viackrát rokovali so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkou spoločnosťou a.s. v Lučenci a požadovali výmenu vodovodného potrubia. Táto spoločnosť, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, vyhodnotila, že poruchovosť vodovodu na uvedenej komunikácii je nízka a rozhodli sa potrubie nevymeniť. Obec nemá inú možnosť, ako určiť v dodatočnom rozhodnutí Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Lučenci povinnosť uviesť cestu do pôvodného stavu.

Detail

13.09.2018

Rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom

Detský blok

Detail

06.07.2018

Rozlúčka predškolákov

Rozlúčka predškolákov

Po prázdninách budú prvákmi. Vo veľkej škole im prajeme veľa úspechov.

Detail