Navigácia

Obsah

Aktuality

09.04.2024

VN 1

1. číslo Vidinských novín - marec 2024

Veľká noc, Dane a poplatky, ako ďalej?, Uľahčenie zvozu zeleného odpadu, Smeti okolo nás, Vzniklo centrum pomoci, Detský karneval, Zaniknutý pivovar, Historický kalendár

Detail

08.04.2024

voľby prezidenta

Druhé kolo volieb prezidenta 2024

V sobotu 6. apríla sa v našom volebnom okrsku Vidiná zaznamenali tieto výsledky: V obci Vidiná hlasovalo 972 občanov. Volebná účasť bola 68,40 percent.

Detail

05.04.2024

VZN

VZN č. 4/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým určilo, že spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná, ktoré plnia predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná: Materská škola, Riečna č. 27, 985 59 Vidiná.

Detail

04.04.2024

Ilustračné foto

Zber elektroodpadu - jarné upratovanie

Zber elektroodpadu sa v našej obci uskutoční 4.4.2024 a 5.4.2024. Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložili v uvedené dni pred svoje rodinné domy.

Detail

30.03.2024

Vynášanie moreny

Vynášanie moreny v materskej škole

V stredu 27. marca sa deti z našej materskej školy rozlúčili so zimou jedným z najstarších slovanských zvykov - vynášaním Moreny.

Detail

24.03.2024

Prvé kolo volieb prezidenta SR

V sobotu 23.marca sa v našom volebnom okrsku Vidiná zaznamenali tieto výsledky: V obci Vidiná hlasovalo 800 občanov. Volebná účasť bola 56,57 percent.

Detail

22.03.2024

mimoriadna situácia

VYHLÁSENÁ MIMORIADNA SITUÁCIA - zvýšený výskyt medveďa hnedého

Krízový štáb Okresného úradu Banská Bystrica vyhlásil 22. marca 2024 o 00:00 hod. na území okresu Lučenec mimoriadnu situáciu z dôvodu zvýšeného počtu medveďov, zmien ich správania a straty plachosti pred ľuďmi v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí.

Detail

06.03.2024

V našom mikroregióne rozširujeme starostlivosť o najzraniteľnejších 1

V našom mikroregióne rozširujeme starostlivosť o najzraniteľnejších

V utorok 5. marca náš mikroregión, ktorého členom je aj obec Vidiná podpísal ďalšie memorandum o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom. V roku 2021 sme započali vzájomnú spoluprácu ako jeden z mála regiónov pri tvorbe modelu integrovaných sociálnych a zdravotných služieb.

Detail

04.03.2024

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci ako príslušný orgán v zmysle § 21 a § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upozorňuje

Detail

27.02.2024

publicita

Projektová dokumentácia - zázemie pre návštevníkov športového areálu a prístrešok s ohniskom

Hlavným cieľom projektu je predprojektová príprava pred výstavbou zázemia pre návštevníkov športového areálu a prístreška s ohniskom s cieľom vytvoriť miesto pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov obce a návštevníkov.

Detail

Kalendár podujatí

20.04.2024

pochod_tur_podujatie_2024.jpg

Pochod po zrušenej železničnej spojke Tomášovce - Vidiná - Veľká Ves

Občianske združenie Naše Tomášovce Vás srdečne pozýva na poznávací turistický pochod po zrušenej železničnej spojke Veľká Ves - Vidiná - Tomášovce, ktorý sa bude konať dňa 20. apríla 2024 (v sobotu). Zahájenie podujatia je pri Obecnom úrade vo Veľkej Vsi o 10:00 hod.

Obec Tomášovce

21.04.2024

havkaci_zenba_2024.jpg

Pozvánka na predstavenie divadelnej komédie Ženba

Divadelný súbor Havkáči a obec Tomášovce Vás srdečne pozývajú na premiéru divadelnej komédie "Ženba", ktorá sa bude konať dňa 21. apríla 2024 o 16:00 hod v Kultúrnom dome v Tomášovciach

Obec Tomášovce