Navigácia

Obsah

22.09.2021

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE o doručení doručenej zásielky Michalovi Švecovi a uložení na pošte.

Detail

17.09.2021

Parte

Oznámenie o úmrtí - Jozef Kucej

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 16.09.2021 v 76. roku svojho života opustil Jozef Kucej. Rozlúčka so zosnulým bude dňa 20. septembra 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku vo Vidinej.

Detail

06.09.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 21.09.2021, 22.09.2021 a 23.09.2021 v čase od: 07:00:00 do: 21:00:00 Obmedzená distribúcia elektriny bude na ulici 9.mája.

Detail

31.08.2021

Foto rodinného domu

Predaj rodinného domu na ulici 1. mája -vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže -

Obec Vidiná, Športová č. 1, 985 59 Vidiná opätovne vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností – pozemkov a stavieb na ulici 1. mája s týmito podmienkami:

Detail

27.08.2021

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc

Dokument CO - základy sebaochrany a prvej pomoci aktualizovaný v 8/2021

Detail

10.08.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa - Mimoriadne núdzové opatrenia

Africký mor ošípaných - mimoriadne núdzové opatrenia

Detail

26.07.2021

Titulná strana

Vidinské noviny

V aktuálnom čísle Vidinských novín sme pre Vás zhrnuli zaujímavé veci zo života a histórie obce.

Detail