Navigácia

Obsah

Zostrih z kultúrneho podujatia Vidinský krpec - Cesta domov venovaného významnému rodákovi Jánovi Kottmanovi - Júdove

Vlaňajší ročník folklórneho festivalu Vidinský krpec bol popretkávaný spomienkami žijúcich pamätníkov obce. Tento rok sa organizátori rozhodli pre oživenie spomienok už nežijúcej osobnosti. Výsledkom snaženia mnohých zaangažovaných ľudí bol hudobno-scénický program zostavený z čítania spomienok Jána Kottmana, prímením Júdove doplnených živým vystúpením folklórnych súborov.

04.08.2018 od 08:30

Plagát

Deň obce Tomášovce - súťaž vo varení guľášu

Výzva na zapojenie sa do súťaže o najlepší tomášovský guľáš.

Obec Tomášovce

04.08.2018 od 09:00

Plagát

Deň obce Tomášovce

Obec Tomášovce Vás srdečne pozýva na Dni obce Tomášovce, ktoré sa budú konať dňa 04. augusta 2018 (sobota) od 09.00 hod v športovom areáli v Tomášovciach.

Obec Tomášovce

Správy

19.07.2018

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná

Detail

19.07.2018

Logo Novohradské pozdámčie

OTVORME SI OČI V NOVOHRADSKOM PODZÁMČÍ

Mikroregión Novohradské podzámčie je zoskupením 13 obcí v severozápadnej časti okresu Lučenec. Náš (mikro)región je bohatý na množstvo historických, kultúrnych a prírodných skvostov, preto je naším cieľom predstavenie týchto bohatstiev a ďalších zaujímavostí v jednotlivých obciach a tiež spropagovať aktivity a projekty, ktoré organizujeme nielen pre obyvateľov v našich obciach, ale aj návštevníkov. Budeme radi, keď sa nám spoločne podarí využiť potenciál nášho regiónu a rozšírime povedomie o tomto prekrásnom kúte Slovenska. Dovoľte, aby sme vám predstavili zaujímavý projekt, ktorý sme pripravili pre rozšírenie vedomostí o našom regióne.

Detail

16.07.2018

Odpočet spotreby zemného plynu

V dňoch 16.7.- 22.7.2018 budú poverení zamestnanci Slovenskej pošty, a.s. vykonávať odpočty spotreby zemného plynu, kontrolu overovacích a zabezpečovacích značiek a fotografickú dokumentáciu stavu meradla. Z toho dôvodu žiadame občanov, aby odberatelia zemného plynu sprístupnili odpočtárovi prístup k plynovým meradlám a tým prispeli k presnému a rýchlemu odpočtu. V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok sa môžete obrátiť v pracovný deň v čase od 8,00 – 19,00 hod. na infolinku Slovenskej pošty na čísle 0850 122 413.

Detail

14.06.2018

Porucha na vodovodom potrubí

Porucha na vodovodom potrubí

Dnes 14.06.2018 v ranných hodinách bola nahlásená porucha na vodovodnom potrubí na Ružovej ulici. Nastala situácia, ktorej sme sa márne snažili predísť, keď sme v rámci prípravy nedávnej rozsiahlej rekonštrukcie tejto ulice viackrát rokovali so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkou spoločnosťou a.s. v Lučenci a požadovali výmenu vodovodného potrubia. Táto spoločnosť, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, vyhodnotila, že poruchovosť vodovodu na uvedenej komunikácii je nízka a rozhodli sa potrubie nevymeniť. Obec nemá inú možnosť, ako určiť v dodatočnom rozhodnutí Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Lučenci povinnosť uviesť cestu do pôvodného stavu.

Detail

23.05.2018

vidinské noviny

2. číslo - máj 2018

Vidinský krpec - Cesta domov, Deň matiek, Stavanie mája, Posilňovňa otvorená, Detské ihrisko je opäť ako nové, Spolupráca s družobnou obcou napreduje, Obec Vidiná opravuje jamy a výtlky, Návraty - priezvisko Kottma/Kotman, Zo života Materskej školy u Veveričky, Zo života Klubu dôchodcov, Reštaurovanie je rehoľa

Detail

18.05.2018

Olympiáda detí materských škôl

Materská škola , Dr. Herza Lučenec organizuje XXII. Ročník okresnej olympiády detí materských škôl dňa 13.06.2018 o 9,00 hod. Tejto akcie sa zúčastnia aj naše deti na rôznych disciplínach. Držte nám palce.

Detail

06.07.2018

Rozlúčka predškolákov

Rozlúčka predškolákov

Po prázdninách budú prvákmi. Vo veľkej škole im prajeme veľa úspechov.

Detail

25.06.2018

Tablo predškolákov

Tablo predškolákov

Dovidenia škôlka milá...

Detail