Navigácia

Obsah

27.01.2022

Informácia o začatí konania - výrub drevín Obec Tomášovce

Obec Vidiná, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 a § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatí správneho konania,v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Detail

18.01.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti- Michal Švec

Detail

14.01.2022

Oznámenie o doručení

Oznámenie o doručení a uložení zásielky - Michal Švec

Detail

29.11.2021

Zastavme šírenie afrického moru ošípaných

Spolupráca na kampani " Zastavme spoločne AMO"

"Zastavme spoločne AMO"

Detail