Navigácia

Obsah

Aktuality

22.05.2024

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Oznámenie verejnosti

Detail

21.05.2024

Plagát Slovan Vidiná - Družstevník Mýtna

Pozvánka na majstrovský futbalový zápas

Športový klub Slovan Vidiná vás týmto pozýva na majstrovský futbalový zápas, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. mája 2024 o 17.00 hod. na ihrisku vo Vidinej.

Detail

20.05.2024

Plagát podujatia

Deň detí vo Vidinej

Po skúsenostiach z minulých rokov bude program pre deti rozdelený do 2. kategórií

Detail

02.05.2024

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 1

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

Zápis detí do materskej školy prebieha od 02.05. do 31.05.2024. Žiadosti nájdete na stránke obce/mš aktuálne informácie.

Detail

09.04.2024

VN 1

1. číslo Vidinských novín - marec 2024

Veľká noc, Dane a poplatky, ako ďalej?, Uľahčenie zvozu zeleného odpadu, Smeti okolo nás, Vzniklo centrum pomoci, Detský karneval, Zaniknutý pivovar, Historický kalendár

Detail

05.04.2024

VZN

VZN č. 4/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým určilo, že spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná, ktoré plnia predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná: Materská škola, Riečna č. 27, 985 59 Vidiná.

Detail

22.03.2024

mimoriadna situácia

VYHLÁSENÁ MIMORIADNA SITUÁCIA - zvýšený výskyt medveďa hnedého

Krízový štáb Okresného úradu Banská Bystrica vyhlásil 22. marca 2024 o 00:00 hod. na území okresu Lučenec mimoriadnu situáciu z dôvodu zvýšeného počtu medveďov, zmien ich správania a straty plachosti pred ľuďmi v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí.

Detail

06.03.2024

V našom mikroregióne rozširujeme starostlivosť o najzraniteľnejších 1

V našom mikroregióne rozširujeme starostlivosť o najzraniteľnejších

V utorok 5. marca náš mikroregión, ktorého členom je aj obec Vidiná podpísal ďalšie memorandum o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom. V roku 2021 sme započali vzájomnú spoluprácu ako jeden z mála regiónov pri tvorbe modelu integrovaných sociálnych a zdravotných služieb.

Detail

04.03.2024

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci ako príslušný orgán v zmysle § 21 a § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upozorňuje

Detail

27.02.2024

publicita

Projektová dokumentácia - zázemie pre návštevníkov športového areálu a prístrešok s ohniskom

Hlavným cieľom projektu je predprojektová príprava pred výstavbou zázemia pre návštevníkov športového areálu a prístreška s ohniskom s cieľom vytvoriť miesto pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov obce a návštevníkov.

Detail

Kalendár podujatí

25.05.2024

Pozvánka na tradičnú Haličskú 25-ku a novú Haličskú cyklostovku

Pozvánka na tradičnú Haličskú 25-ku a novú Haličskú cyklostovku

Turisti a cyklisti, máte sa na čo tešiť! Tradičná Haličská 25-ka odštartuje tento rok s novinkami: Haličskou cyklostovkou a Haličskou detskou cyklostovkou.

Obec Halič

31.05.2024

Majáles

Majáles a váľanie mája

Máj (nielen) lásky čas. Na jeho konci si spoločne užijeme aj veľa zábavy. V piatok 31. mája Vás všetkých pozývame na Podzámocké námestie rozlúčiť sa s májom zvalením nášho vyzdobeného mája a potom pre všetkých tanca a zábavychtivých je pripravený aj majáles v kultúrnom dome.

Obec Halič