Navigácia

Obsah

19.10.2018

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším – pozvánka na divadelné predstavenie spojené s vystúpením detí z MŠ

Srdečne pozývame naše staré mamy, starých otcov a všetkých občanov pri príležitosti Mesiaca úcty starším v piatok 19. októbra 2018 o 18,00 na vystúpenie našich najmenších z MŠ Vidiná a o 19,00 hod sa nám predstaví Divadlo Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša s divadelnou hrou napísanou na základe skutočných, istým spôsobom humorných i poučných udalostí zo života dedinčanov v Plachtinciach v polovici minulého storočia.

Detail

27.10.2018

Uvedenie do života CD nosiča "Tie budinské štyri zvony"

Uvedenie do života CD nosiča "Tie budinské štyri zvony"

Obec Budiná a interpret ľudových piesní Milan Gábor v spolupráci s BBSK - Novohradským osvetovým strediskom Vás pozývajú na Uvedenie do života CD nosiča "Tie budinské štyri zvony" dňa 27. októbra 2018 o 16:30 hod. Kultúrny dom Budiná. Vstupné dobrovoľné.

Obec Tomášovce

Správy

19.10.2018

Oznam o prerušení Materskej školy vo Vidinej

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v čase od 30. októbra 2018 /t.j. utorok/ do 2. novembra 2018 /t.j. piatok/ bude prevádzka Materskej školy vo Vidinej prerušená. Prevádzka MŠ znova začne 5. novembra 2018 / t.j. pondelok/.

Detail

18.10.2018

Srdečné pozvanie na kreatívno- tvorivé a športové popoludnie pod názvom „ŠARKANIÁDA

Vážení rodičia, Pri príležitosti „Dňa materských škôl“ si Vás dňa 7.11.2018 (t.j. streda) o 16:00 hod. dovoľujeme srdečne pozvať na kreatívno- tvorivé a športové popoludnie pod názvom „ŠARKANIÁDA- vyrob si vlastného lietajúceho šarkana“. Spolu so svojimi deťmi si vyrobíte šarkana a na školskom dvore ho následne „otestujete“. Pri výrobe šarkana sa môžete spojiť aj viaceré rodiny. Prosíme Vás, aby ste nenosili kúpené šarkany, a aby ste si potrebný materiál na výrobu šarkana priniesli so sebou. Zároveň si môžete priniesť aj „balóny šťastia“, ktoré budeme spolu vypúšťať. Tešíme sa na Vás a veríme, že spolu prežijeme zábavné popoludnie. Kolektív Materskej školy „U veveričky“ Vidiná

Detail

27.07.2018

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk - Erika Janešová

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk

Detail

19.07.2018

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná

Detail

19.07.2018

Logo Novohradské pozdámčie

OTVORME SI OČI V NOVOHRADSKOM PODZÁMČÍ

Mikroregión Novohradské podzámčie je zoskupením 13 obcí v severozápadnej časti okresu Lučenec. Náš (mikro)región je bohatý na množstvo historických, kultúrnych a prírodných skvostov, preto je naším cieľom predstavenie týchto bohatstiev a ďalších zaujímavostí v jednotlivých obciach a tiež spropagovať aktivity a projekty, ktoré organizujeme nielen pre obyvateľov v našich obciach, ale aj návštevníkov. Budeme radi, keď sa nám spoločne podarí využiť potenciál nášho regiónu a rozšírime povedomie o tomto prekrásnom kúte Slovenska. Dovoľte, aby sme vám predstavili zaujímavý projekt, ktorý sme pripravili pre rozšírenie vedomostí o našom regióne.

Detail

14.06.2018

Porucha na vodovodom potrubí

Porucha na vodovodom potrubí

Dnes 14.06.2018 v ranných hodinách bola nahlásená porucha na vodovodnom potrubí na Ružovej ulici. Nastala situácia, ktorej sme sa márne snažili predísť, keď sme v rámci prípravy nedávnej rozsiahlej rekonštrukcie tejto ulice viackrát rokovali so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkou spoločnosťou a.s. v Lučenci a požadovali výmenu vodovodného potrubia. Táto spoločnosť, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, vyhodnotila, že poruchovosť vodovodu na uvedenej komunikácii je nízka a rozhodli sa potrubie nevymeniť. Obec nemá inú možnosť, ako určiť v dodatočnom rozhodnutí Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Lučenci povinnosť uviesť cestu do pôvodného stavu.

Detail

19.10.2018

Jesenné upratovanie na dvore v MŠ

Jesenné upratovanie na dvore v MŠ

Opadáva žlté lístie, ľahne si spať.....

Detail

19.10.2018

Tvorili sme z jesenných darov

Tvorili sme z jesenných darov

Pani Jeseň nám dala do košíčka hrušky, slivky, jabĺčka...

Detail