Navigácia

Obsah

rozlúčka s letom

Aktuality

19.08.2019

Vidinský kotlík

Súťaž vo varení guľášu VIDINSKÝ KOTLÍK

Súťaž vo varení guľášu - VIDINSKÝ KOTLÍK Tradičnou súčasťou Rozlúčky s letom je aj súťaž vo varení guľášu Vidinský kotlík. Majstri kuchári sa môžu prihlásiť do 28.08.2019, príďte zažiť vynikajúcu atmosféru pri varení, stretnúť priateľov, známych.

Detail

01.08.2019

Oznámenie termínu odpočtu vodomerov v obci

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v mesiaci august budú pracovníci vodárenskej spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v obci Vidiná. Z toho dôvodu žiada občanov o umožnenie vstupu na nehnuteľnosť za účelom zistenia stavu meradla, sprístupnenie vodomeru k odpočtu a umožnenie odčítačovi vykonať odpočet stavu vodomeru. Odberateľ má právo požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorým ho dodávateľ vody poveril vykonávať takúto činnosť.

Detail

23.07.2019

plagát futbalový turnaj

Futbalový turnaj

Futbalový turnaj o pohár starostu obce 29. augusta 2019, registrácia 8.30 hod. futbalový areál vo Vidinej.

Detail

Kalendár akcií

31.08.2019

rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom 2019

Dňa 31.8.2019 sa uskutoční deň obce pod názvom ROZLÚČKA S LETOM 2019 vo Vidinej na futbalovom ihrisku. Príďte sa rozlúčiť s letom vo veľkom štýle.

Detail

Všeobecne závävné nariadenia Obce Vidiná

01.03.2019

VZN Obce Vidiná č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Schválené: 14.03.2019 Vyhlásené: 15.03.2019 Účinnosť: 01.04.2019 Platné do: 31.08.2019

Stiahnuť

Fotogaléria MŠ

31.07.2019

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

V sobotu 6. júla sme opäť mali možnosť spoločne stráviť krásny slnečný deň. Avšak tento deň bol pre nás vidinčanov niečím výnimočným. Po dlhoročnej snahe získať finančné prostriedky a vybudovať aj vo Vidinej ihrisko s umelou trávou sme sa konečne dočkali a za účasti pána Dušana Galisa, splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, sme nielen slávnostne otvorili nové multifunkčné ihrisko, ale samotný športový areál dostal meno po slávnom miestnom obyvateľovi Alexandrovi Horváthovi. Ale poďme pekne poporiadku...

Detail

27.06.2019

Tablo

Tablo

Z týchto predškolákov sa stanú žiaci, usilovní prváci.

Detail