Navigácia

Obsah

Pozvánka na divadelné predstavenie

19.10.2018

Divadlo Štefana Kvietika vo Vidinej

Mesiac úcty k starším – pozvánka na divadelné predstavenie

Srdečne pozývame naše staré mamy, starých otcov a všetkých občanov pri príležitosti Mesiaca úcty starším na vystúpenie našich najmenších z MŠ Vidiná a divadelné predstavenie Divadla Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša.

Detail

Správy

27.07.2018

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk - Erika Janešová

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk

Detail

19.07.2018

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná

Detail

19.07.2018

Logo Novohradské pozdámčie

OTVORME SI OČI V NOVOHRADSKOM PODZÁMČÍ

Mikroregión Novohradské podzámčie je zoskupením 13 obcí v severozápadnej časti okresu Lučenec. Náš (mikro)región je bohatý na množstvo historických, kultúrnych a prírodných skvostov, preto je naším cieľom predstavenie týchto bohatstiev a ďalších zaujímavostí v jednotlivých obciach a tiež spropagovať aktivity a projekty, ktoré organizujeme nielen pre obyvateľov v našich obciach, ale aj návštevníkov. Budeme radi, keď sa nám spoločne podarí využiť potenciál nášho regiónu a rozšírime povedomie o tomto prekrásnom kúte Slovenska. Dovoľte, aby sme vám predstavili zaujímavý projekt, ktorý sme pripravili pre rozšírenie vedomostí o našom regióne.

Detail

14.06.2018

Porucha na vodovodom potrubí

Porucha na vodovodom potrubí

Dnes 14.06.2018 v ranných hodinách bola nahlásená porucha na vodovodnom potrubí na Ružovej ulici. Nastala situácia, ktorej sme sa márne snažili predísť, keď sme v rámci prípravy nedávnej rozsiahlej rekonštrukcie tejto ulice viackrát rokovali so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkou spoločnosťou a.s. v Lučenci a požadovali výmenu vodovodného potrubia. Táto spoločnosť, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, vyhodnotila, že poruchovosť vodovodu na uvedenej komunikácii je nízka a rozhodli sa potrubie nevymeniť. Obec nemá inú možnosť, ako určiť v dodatočnom rozhodnutí Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Lučenci povinnosť uviesť cestu do pôvodného stavu.

Detail

23.05.2018

vidinské noviny

2. číslo - máj 2018

Vidinský krpec - Cesta domov, Deň matiek, Stavanie mája, Posilňovňa otvorená, Detské ihrisko je opäť ako nové, Spolupráca s družobnou obcou napreduje, Obec Vidiná opravuje jamy a výtlky, Návraty - priezvisko Kottma/Kotman, Zo života Materskej školy u Veveričky, Zo života Klubu dôchodcov, Reštaurovanie je rehoľa

Detail

18.05.2018

Olympiáda detí materských škôl

Materská škola , Dr. Herza Lučenec organizuje XXII. Ročník okresnej olympiády detí materských škôl dňa 13.06.2018 o 9,00 hod. Tejto akcie sa zúčastnia aj naše deti na rôznych disciplínach. Držte nám palce.

Detail

27.09.2018

Naše tvorenie

Naše tvorenie

Ježková a Veveričková trieda

Detail

13.09.2018

Rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom

Detský blok

Detail