Navigácia

Obsah

Správy

03.12.2020

Oznam

OZNAM O ZATVORENÍ OBECNÉHO ÚRADU A POŠTY

Dňa 07.12.2020 (pondelok) budú obecný úrad a poštové stredisko vo Vidinej z dôvodu odstávky elektrickej energie zatvorené. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

02.12.2020

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 7.decembra 2020 v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny vo vybraných úsekoch (v prílohe uvedené dotknuté ulice).

Detail

01.12.2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - adresát Jaroslav Janeš

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Banská Bystrica zo dňa 26.11.2020 verejnou vyhláškou. Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade B.Bystrica pobočka Lučenec, Novohradská 3035/9, Lučenec.

Detail

25.11.2020

Plagát Mikuláš vo Vidinej

MIKULÁŠ CHODÍ PO VIDINEJ

Tak ako po iné roky aj tento rok zavíta do našej obce Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Avšak aktuálna situácia nám neumožní privítať ho s básničkami a pesničkami spoločne v kultúrnom dome.

Detail

11.11.2020

núdzový stav - uznesenie

VLÁDA SCHVÁLILA PREDĹŽENIE NÚDZOVÉHO STAVU NA 90 DNÍ

Dňa 11. novembra 2020 predĺžila vláda SR trvanie núdzového stavu na území Slovenskej republiky zo 45 dní na 90 dní. Núdzový stav bol vyhlásený 1. októbra 2020 na dobu 45 dní. Končil by tak 14. novembra 2020. Na základe rozhodnutia vlády však bude kontinuálne pokračovať ďalších 45 dní. Dokopy tedy 90 dní, t.z. do konca decembra 2020.

Detail

05.11.2020

Logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 3.decembra 2020 v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny vo vybraných úsekoch (v prílohe uvedené dotknuté ulice).

Detail

Kalendár akcií

Obec Vidiná pripravila aj na rok 2020 rôzne kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie. Na základe vzniknutej pandemickej situácie plánované kultúrne podujatia sme boli nútení zrušiť, alebo priebežne presúvať na nové termíny, o ktorých Vás budeme Plagát kultúrnych podujatívčas informovať.