Navigácia

Obsah

Aktuality

14.07.2020

Oznámenie o úmrtí

So zármutkom vám oznamujeme, že dňa 13.júla 2020 nás vo veku 52 rokov navždy opustila naša bývalá spoluobčianka pani Eva Jombíková z ulice 1.mája. Posledná rozlúčka so zosnulou Evou Jombíkovou bude vo štvrtok 16. júla 2020 o 14,00 hod. v Dome smútku vo Vidinej.

Detail

02.07.2020

letné tábory

Letné tábory u Veveričky

Materská škola vo Vidinej a Obec Vidiná organizujú poldenný tábor Ježkovci pre deti z materskej školy vo Vidinej a celodenný tábor Veveričkovci pre deti od 6 do 9 rokov

Detail

30.06.2020

Letná škola remiesiel plagát

LETNÁ ŠKOLA REMESIEL

Ukážka tvorby tradičných hlinených omietok s možnosťou aktívneho zapojenia, tvorivé dielne na hrnčiarskom kruhu pre deti, remeselný jarmok, občerstvenie a iné.

Detail

09.06.2020

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi: Michal Švec, trvale bytom Obec Vidiná, že mu bola dňa 08.06.2020 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka od odosielateľa Exekútorský úrad Banská Bystrica.

Detail

05.06.2020

10 odporúčaní

AKTUALIZOVANÉ - Informácie a usmernenia k šíreniu koronavírusu

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:

Detail

01.06.2020

dotazníkový prieskum

Dotazník mapovania potrieb obyvateľov obce Vidiná

Vážení obyvatelia, radi by sme vás poprosili o vyplnenie tohto dotazníka, nakoľko je jeho cieľom zmapovať Vaše potreby, názory a predstavy pre účely krajšieho a jednoduchšieho života v obci. Po vyhodnotení budú odpovede zapracované do dlhodobej stratégie rozvoja obce. Ďakujeme

Detail

25.05.2020

Titulná strana

2. číslo máj 2020

V 2. čísle Vidinských novín sa dozviete: Vidiná v čase nákazy, aktuality zo života v MŠ, návrat k poslednej kultúrnej akcii Fašiangy vo Vidinej s karnevalom, predstavenie významnej osobnosti obce - Pavel Danko

Detail

Kalendár akcií

02.08.2020

Plagát

LETNÁ ŠKOLA REMESIEL

Ukážka tvorby tradičných hlinených omietok, tvorivé dielne na hrnčiarskom kruhu, remeselný jarmok, občerstvenie a iné.

Detail

15.08.2020

Hasičská súťaž

Hasičská súťaž - Memoriál Ondreja Pivku

Tohtoročné Haličské slávnosti síce museli byť zrušené, avšak bez podujatí k nášmu búčovu nezostaneme. V sobotu 15.augusta od 9.00 hodiny Vás všetkých pozývame na zápolenie dobrovoľných hasičských zborov aj so sprievodným programom.

Obec Halič

Fotogaléria MŠ

13.07.2020

Cestou na letisko

Cestou na letisko

Fotenie v kukurici

Detail

10.07.2020

Naša nová hudobná stena

Naša nová hudobná stena

Pre našich muzikantov sme pripravili hudobnú stenu, na ktorej si všetci veľmi radi zahrajú.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií