Navigácia

Obsah

Aktuality

19.07.2024

Ilustračné foto

Centrum integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti mikroregión Novohradské podzámčie rozšírilo pomoc o ďalšiu sociálnu službu

V našom Centrum sociálno-zdravotných služieb Novohradské podzámčie pribudli vďaka grantu z Nadácie EPH zdravotnícke pomôcky, ktoré si už čoskoro budete môcť v prípade potreby pre seba či Vašich blízkych vypožičať. Viac informácií získate u pracovníčok centra.

Detail

19.07.2024

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy

Obec Vidiná vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Riečna č. 27, 985 59 Vidiná s termínom nástupu 01. septembra 2024.

Detail

17.07.2024

Medzinárodný Novohradský folklórny festivaL

OBJATIE NOVOHRADU

28. Medzinárodný Novohradský Folklórny Festival bude prebiehať v čase od 24. do 28. júla vo viacerých mestách novohradského regiónu, medzi inými aj vo Vidinej. Hlavným organizátorom festivalu s prestížnym medzinárodným štatútom CIOFF je Novohradské osvetové stredisko.

Detail

16.07.2024

FÍHA TRALALA na Rozlúčke s letom vo Vidinej

FÍHA TRALALA VO VIDINEJ

Fíha tralala na Rozlúčke s letom vo Vidinej. ROZLÚČKA S LETOM VO VIDINEJ okrem iných vystúpi aj deťom dobre známa FÍHA TRALALA 31. AUGUSTA O 15:00 hod. Športový areál Vidiná

Detail

16.07.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 09.08.2024 v čase od: 07:30:00 do: 15:30:00 1. mája. 9. mája, Šmeralova, Zvolenská

Detail

15.07.2024

Zmena úradných hodín

Zmena úradných hodín

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 15.07.2024 do 31.08.2024 bude obecný úrad otvorený nasledovne:

Detail

15.07.2024

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s

oznamuje, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0020/2024/V s účinnosťou od 21.6.2024 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.

Detail

25.06.2024

Zber úrody a žatevné práce počas teplých a suchých letných mesiacov sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti !

Detail

22.05.2024

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Oznámenie verejnosti

Detail

09.04.2024

VN 1

1. číslo Vidinských novín - marec 2024

Veľká noc, Dane a poplatky, ako ďalej?, Uľahčenie zvozu zeleného odpadu, Smeti okolo nás, Vzniklo centrum pomoci, Detský karneval, Zaniknutý pivovar, Historický kalendár

Detail

05.04.2024

VZN

VZN č. 4/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým určilo, že spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná, ktoré plnia predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná: Materská škola, Riečna č. 27, 985 59 Vidiná.

Detail

04.03.2024

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci ako príslušný orgán v zmysle § 21 a § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upozorňuje

Detail

27.02.2024

publicita

Projektová dokumentácia - zázemie pre návštevníkov športového areálu a prístrešok s ohniskom

Hlavným cieľom projektu je predprojektová príprava pred výstavbou zázemia pre návštevníkov športového areálu a prístreška s ohniskom s cieľom vytvoriť miesto pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov obce a návštevníkov.

Detail

26.02.2024

   Harmonogram zvozu biologického odpadu z domácností  v roku 2024

HARMONOGRAM ZVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTI V ROKU 2024

Harmonogram zvozu biologického odpadu z domácností v roku 2024

Detail

13.01.2024

cyklo

Cyklistická cestička Lučenec - Vidiná - Tomášovce

oznámenie o realizácii projektu

Detail

30.10.2023

Wifi pre Teba II

Wifi pre Teba II

Oznámenie o realizácii projektu

Detail

27.10.2023

publicita

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpra predchádzania vzniku odpadov v obci Vidiná

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Vidiná

Detail

19.10.2023

aktuality

Riešenie migračných výziev v obci Vidiná

Obec Vidiná poskytla pomoc deviatim osobám s dočasným útočiskom v čase od 1.3.2022 do 30.4.2023. Podporená cieľová skupina sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojnovej agresie.

Detail

Kalendár podujatí

26.07.2024

Objatie Novohradu

Objatie Novohradu

Medzinárodný Novohradský folklórny festival sa tento rok koná od 24.do 28.júla. Zastávku v Haliči bude mať festival v piatok 26.júla.

Obec Halič

27.07.2024

Plagát

Deň rodiny V Tomášovciach 27.7.2024

Divadelný súbor Havkáči a obec Tomášovce Vás srdečne pozývajú na akciu "DEŇ RODINY", ktorá sa uskutoční dňa 27. júla 2024 od 9.30 hod na ihrisku v Tomášovciach

Obec Tomášovce

31.08.2024

Plagát

FÍHA TRALALA VO VIDINEJ

Súčasťou podujatia Rozlúčka s letom vo Vidinej 31.08.2024 bude deťom dobre známa FÍHA TRALA.

Detail