Navigácia

Obsah

rozlúčka s letom

 

 

 

01.09.2018 od 09:00 - 02.09.2018 do 02:00

Plagát s programom

ROZLÚČKA S LETOM VO VIDINEJ

1. septembra 2018 sa v našej obci uskutočnia už tradičné Dni obce pod názvom „Rozlúčka s letom“. Súčasťou tejto akcie je aj športový deň a súťaž vo varení guľášu Vidinský kotlík. Záujemcovia môžu prihlásiť svoje súťažné mužstvá. Bližšie informácie spolu s prihláškou sú k dispozícii na webovej stránke alebo v kancelárii OcÚ Vidiná.

Detail

Správy

10.08.2018

Prerušená dodávka pitnej vody

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť informujeme občanov, že dňa 10.08.2018 v čase od 08:30 hod. do 12:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na ulliciach

Detail

27.07.2018

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk - Erika Janešová

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk

Detail

19.07.2018

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná

Detail

19.07.2018

Logo Novohradské pozdámčie

OTVORME SI OČI V NOVOHRADSKOM PODZÁMČÍ

Mikroregión Novohradské podzámčie je zoskupením 13 obcí v severozápadnej časti okresu Lučenec. Náš (mikro)región je bohatý na množstvo historických, kultúrnych a prírodných skvostov, preto je naším cieľom predstavenie týchto bohatstiev a ďalších zaujímavostí v jednotlivých obciach a tiež spropagovať aktivity a projekty, ktoré organizujeme nielen pre obyvateľov v našich obciach, ale aj návštevníkov. Budeme radi, keď sa nám spoločne podarí využiť potenciál nášho regiónu a rozšírime povedomie o tomto prekrásnom kúte Slovenska. Dovoľte, aby sme vám predstavili zaujímavý projekt, ktorý sme pripravili pre rozšírenie vedomostí o našom regióne.

Detail

14.06.2018

Porucha na vodovodom potrubí

Porucha na vodovodom potrubí

Dnes 14.06.2018 v ranných hodinách bola nahlásená porucha na vodovodnom potrubí na Ružovej ulici. Nastala situácia, ktorej sme sa márne snažili predísť, keď sme v rámci prípravy nedávnej rozsiahlej rekonštrukcie tejto ulice viackrát rokovali so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkou spoločnosťou a.s. v Lučenci a požadovali výmenu vodovodného potrubia. Táto spoločnosť, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, vyhodnotila, že poruchovosť vodovodu na uvedenej komunikácii je nízka a rozhodli sa potrubie nevymeniť. Obec nemá inú možnosť, ako určiť v dodatočnom rozhodnutí Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Lučenci povinnosť uviesť cestu do pôvodného stavu.

Detail

23.05.2018

vidinské noviny

2. číslo - máj 2018

Vidinský krpec - Cesta domov, Deň matiek, Stavanie mája, Posilňovňa otvorená, Detské ihrisko je opäť ako nové, Spolupráca s družobnou obcou napreduje, Obec Vidiná opravuje jamy a výtlky, Návraty - priezvisko Kottma/Kotman, Zo života Materskej školy u Veveričky, Zo života Klubu dôchodcov, Reštaurovanie je rehoľa

Detail

06.07.2018

Rozlúčka predškolákov

Rozlúčka predškolákov

Po prázdninách budú prvákmi. Vo veľkej škole im prajeme veľa úspechov.

Detail

25.06.2018

Tablo predškolákov

Tablo predškolákov

Dovidenia škôlka milá...

Detail