Navigácia

Obsah

Aktuality

23.07.2019

plagát futbalový turnaj

Futbalový turnaj

Futbalový turnaj o pohár starostu obce 29. augusta 2019, registrácia 8.30 hod. futbalový areál vo Vidinej.

Detail

22.07.2019

Očkovanie psov

Dňa 23.7.2018 t. j. v utorok v čase od 16.30 do 18.00 sa bude prevádzať v našej obci pred obecným úradom povinné očkovanie a čipovanie psov. Majiteľ psa je povinný mať u seba občianský preukaz a očkovací preukaz psa. Ďakujeme všetkým majiteľom, ktorým záleží na zdraví ich psíka.

Detail

16.07.2019

Verejná vyhláška o oznámení opakovanej dobrovoľnej dražby

Číslo: OcU 1275-237/2019 Dátum: 16.07.2019 V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení opakovanej dobrovoľnej dražby- RD na ul.Hviezdoslavova Listina „Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe“ č. BS19-05101 zo dňa 16.07.2019 je uložená na obecnom úrade vo Vidinej, Športová č. 1, 985 59 Vidiná, na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke Obce Vidiná. Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia: Táto vyhláška je vyvesená na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke od 16.07.2019 do 07.08.2019.

Detail

Kalendár akcií

03.08.2019

Plagát

Deň obce Tomášovce 2019

Pozvánka na Deň obce Tomášovce 2019.

Obec Tomášovce

Všeobecne závävné nariadenia Obce Vidiná

01.03.2019

VZN Obce Vidiná č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Schválené: 14.03.2019 Vyhlásené: 15.03.2019 Účinnosť: 01.04.2019 Platné do: 31.08.2019

Stiahnuť

Fotogaléria MŠ

27.06.2019

Tablo

Tablo

Z týchto predškolákov sa stanú žiaci, usilovní prváci.

Detail

27.06.2019

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi,

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi,

.....a po prázdninách veru tak, šup do prvej triedy.

Detail