Navigácia

Obsah

NA CELOM ÚZEMÍ KRAJINY VYHLÁSILA VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MIMORIADNU SITUÁCIU. PLATÍ OD 12. MARCA 2020 OD 6.00 H.

OD 16. MARCA 2020 OD 6.00 HOD. VYHLÁSILA VLÁDA SR NÚDZOVÝ STAV PODĽA ČLÁNKU 5 ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 227/2002, Z.Z. TÝKAJÚCI SA POSKYTOVATEĽOV ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

OD 28. MARCA 2020 BOL NÚDZOVÝ STAV ROZŠÍRENÝ

na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

OD 08. APRÍLA 2020 0.00 HOD. DO 13. APRÍLA 2020 23.59 BOL NÚDZOVÝ STAV ROZŠÍRENÝ OBMEDZENÍM SLOBODY POHYBU A POBYTU ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA, S VÝNIMKOU

1. cesty do a zo zamestnania a cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2. cesty v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

3. cesty za účelom obstarania nevyhnutých základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,

4. cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,

5. pobytu v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,

6. cesty na pohreb blízkej osoby,

7. cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

ZAKAZUJE SA UPLATŇOVANIE PRÁVA POKOJNE SA ZHROMAŽĎOVAŤ S VÝNIMKOU OSOB ŽIJÚCICH V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI.

Aktuality

08.04.2020

10 odporúčaní

AKTUALIZOVANÉ - Informácie a usmernenia k šíreniu koronavírusu

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne: - výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze, - nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy, - následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov, - v prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených kontaktoch. Obyvatelia Obce Vidiná majú možnosť zavolať pracovníkom odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci, ktorí Vám podajú informácie nepretržite 24 hodín denne, vrátane víkendových dní. Infolinky RÚVZ Lučenec: 0915 885 813, 0905 536 551, 0918 601 924, 047/43 235 72 e-mail: lc.epidemiologia@uvzsr.sk Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením koronavírusu novú infolinku. Odborníci na čísle 0800 221 234 odpovedajú na otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk Naďalej sú pre verejnosť k dispozícii aj ďalšie kontakty: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk Regionály úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

Detail

07.04.2020

bez poplatkov

RODIČIA NEPLATIA POPLATKY ZA ZATVORENÚ ŠKÔLKU

Od pondelka 16.03.2020 je materská škola vo Vidinej uzatvorená z nariadenia štátu až do odvolania. Za obdobie, kedy bola a bude materská škola mimo prevádzky, bude príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ zákonným zástupcom zohľadnený. Za mesiac marec rodičia zaplatia len alikvotnú čiastku, t.j. 5,00 Eur. Samozrejme, keďže ani služba stravovania nie je v období uzatvorenia materskej školy poskytovaná, nie je potrebné príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov ani uhrádzať. Zariadenie však musí byť pripravené zareagovať na ukončenie mimoriadneho stavu a návrat detí do škôlky. Prípadné preplatky budú rodičom pri vyúčtovaní v prípade predškolákov na konci školského roka vrátené a v prípade ostatných detí budú preplatky započítané do nasledujúceho obdobia.

Detail

06.04.2020

Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že nás dňa 05.apríla 2020 vo veku 62 rokov navždy opustila naša spoluobčianka pani Viera Barkáčová zo Zvolenskej ulice. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 7.4.2020 o 14-tej hodine v kruhu najbližšej rodiny v miestnom cintoríne vo Vidinej. Smútiacej rodine vyslovujeme touto cestou úprimnú sústrasť. Zároveň prosíme smútiacich, aby vzhľadom na súčasnú situáciu vyjadrili sústrasť formami telekomunikačnej techniky a pohrebného obradu sa zúčastnil len najbližší okruh rodinných príslušníkov, ďakujeme.

Detail

06.04.2020

UČÍME SA Z DOMU - VEĽKÁ NOC 1

UČÍME SA Z DOMU - VEĽKÁ NOC

Ahojte, pokračujeme v domácom režime :-) . Viete aký sviatok bude čoskoro? Čaká nás sviatok - VEĽKÁ NOC. Dievčatá, ale aj chlapci sa musia pripravovať na tento sviatok.Pripravili sme znovu pre vás niečo zaujímavé. Nakuknite do príloh a vyberajte z aktivít. Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko, k tomu zdravia dosť, peknú Veľkú noc praje kolektív Mš.

Detail

31.03.2020

čistenie MK

ČISTENIE A DEZINFEKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Obec Vidiná začala tento týždeň s čistením miestnych komunikácií po zime. Počas mimoriadnej situácie, v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu, sa tento rok sústredíme aj na dezinfekciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Pravidelne bude vykonávaná aj dezinfekcia lavičiek, odpadkových košov a prístreškov na autobusových zastávkach. Cieľom je zamedziť šíreniu koronavírusu tam, kde sa najviac združujú ľudia. Zostaňte doma, spolu to zvládneme.

Detail

31.03.2020

seniori

POVEDZME STOP PODVODNÍKOM

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. Ak budete svedkami takéhoto alebo podobného konania, neváhajte tieto skutočnosti oznámiť polícii na čísle 158.

Detail

31.03.2020

VOK

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO DREVENÉHO ODPADU

Každoročný zber veľkoobjemového odpadu posúvame, vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu, až po veľkonočných sviatkoch. V dňoch od 14. apríla 2020 do 16. apríla 2020 (t.j. v utorok až štvrtok) sa ako prvý uskutoční zber veľkoobjemového dreveného odpadu. Drevený objemný odpad predstavujú komunálne odpady ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere a podobne. Drevený odpad môžete vyložiť pred dom na viditeľné miesto v určenom termíne zberu, odkiaľ tento odpad bude zamestnancami obce odvezený. Následne pristúpime k zberu ďalšieho veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu.

Detail

29.03.2020

Jarné zvyky - Morena 1

UČÍME SA Z DOMU - JARNÉ ZVYKY - MORENA

Ahojte ježkovia a veveričky. Prešiel nám ďalší týždeň. Vymysleli sme pre vás nové úlohy. Naše úlohy sa týkajú hlavne Moreny. Vyberajte si z nich a sledujte stránku v priebehu týždňa, budeme vkladať nové úlohy. Usmievajte sa,foťte sa.

Detail

25.03.2020

veverička

MATERSKÁ ŠKOLA - ZATVORENÁ DO ODVOLANIA - AKTIVITY PRE DETI - UČÍME SA Z DOMU

Od pondelka 16.03.2020 je Materská škola u Veveričky zatvorená z nariadenia štátu až DO ODVOLANIA. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Bližšie informácie ešte zverejníme. V čase zatvorenia našej školy budú pedagógovia komunikovať s rodičmi prostredníctvom internetu. Vzhľadom na terajšiu situáciu vám chceme trochu uľahčiť, spestriť dni, spoločné chvíle s deťmi. Rozhodli sme sa vám ponúknuť niekoľko aktivít, úloh na doma, ktoré by sme preberali podľa plánov MŠ. Na webovej stránke obce budú pedagógovia týždenne pridávať rôzne materiály v zmysle školského vzdelávacieho programu. Dúfame, že si niečo vyberiete. Budeme sa tešiť, ak nám pošlete FOTKY na e-mail materskaskola@vidina.sk.

Detail

Kalendár akcií

Fotogaléria MŠ

01.03.2020

Návšteva školy

Návšteva školy

Prváci s pani učiteľkou mali pre našich predškolákov pripravený pekný program a aktivity

Detail

27.02.2020

Karneval

Karneval

Detský karneval pre staršie a mladšie deti v našom kultúrnom dome

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií