Navigácia

Obsah

Správy

mimoriadna situácia

VYHLÁSENÁ MIMORIADNA SITUÁCIA - zvýšený výskyt medveďa hnedého

Krízový štáb Okresného úradu Banská Bystrica vyhlásil 22. marca 2024 o 00:00 hod. na území okresu Lučenec mimoriadnu situáciu z dôvodu zvýšeného počtu medveďov, zmien ich správania a straty plachosti pred ľuďmi v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí. celý text

ostatné | 22. 3. 2024 | Autor:
V našom mikroregióne rozširujeme starostlivosť o najzraniteľnejších 1

V našom mikroregióne rozširujeme starostlivosť o najzraniteľnejších

V utorok 5. marca náš mikroregión, ktorého členom je aj obec Vidiná podpísal ďalšie memorandum o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom. V roku 2021 sme započali vzájomnú spoluprácu ako jeden z mála regiónov pri tvorbe modelu integrovaných sociálnych a zdravotných služieb. celý text

ostatné | 6. 3. 2024 | Autor:
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci ako príslušný orgán v zmysle § 21 a § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
upozorňuje


celý text

ostatné | 4. 3. 2024 | Autor:
publicita

Projektová dokumentácia - zázemie pre návštevníkov športového areálu a prístrešok s ohniskom

Hlavným cieľom projektu je predprojektová príprava pred výstavbou zázemia pre návštevníkov športového areálu a prístreška s ohniskom s cieľom vytvoriť miesto pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov obce a návštevníkov. celý text

ostatné | 27. 2. 2024 | Autor:
   Harmonogram zvozu biologického odpadu z domácností  v roku 2024

HARMONOGRAM ZVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTI V ROKU 2024

Harmonogram zvozu biologického odpadu z domácností v roku 2024 celý text

ostatné | 26. 2. 2024 | Autor:
PD

Projektová dokumentácia - obnova parku Vidiná - pravidelná záhrada

oznámenie o realizácii projektu celý text

ostatné | 16. 2. 2024 | Autor:
cyklo

Cyklistická cestička Lučenec - Vidiná - Tomášovce

oznámenie o realizácii projektu celý text

ostatné | 13. 1. 2024 | Autor:
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2024

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU A TRIEDENÉHO ODPADU NA ROK 2024

HARMONOGRAM VÝVOZU ROK 2024 celý text

ostatné | 5. 1. 2024 | Autor:
Wifi pre Teba II

Wifi pre Teba II

Oznámenie o realizácii projektu celý text

ostatné | 30. 10. 2023 | Autor:
publicita

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpra predchádzania vzniku odpadov v obci Vidiná

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Vidiná celý text

ostatné | 27. 10. 2023 | Autor:
aktuality

Riešenie migračných výziev v obci Vidiná

Obec Vidiná poskytla pomoc deviatim osobám s dočasným útočiskom v čase od 1.3.2022 do 30.4.2023. Podporená cieľová skupina sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojnovej agresie. celý text

ostatné | 19. 10. 2023 | Autor:
Vykurovaci sezóna

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu. Staráte sa o komín dobre?

Zabráňte požiaru, ktorý môže spôsobiť komín zanedbaný čistením a kontrolou!!! celý text

ostatné | 6. 10. 2023 | Autor:
CO

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc v roku 2023

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia (základy sebaochrany a prvej pomoci) celý text

ostatné | 20. 8. 2023 | Autor:
zaburinenie pozemkov

Upozornenie

Zaburinenie pozemkov celý text

ostatné | 15. 5. 2023 | Autor:
Ilustračné foto

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Vidiná za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov celý text

ostatné | 27. 2. 2023 | Autor:
Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2023

Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2023

V odkaze je zverejnený harmonogram vývozu odpadu pre rok 2023. celý text

ostatné | 5. 1. 2023 | Autor:
Ilustračný plagát

Podvodníci opäť "úradujú" - o úspory sa im podarilo pripraviť 79-ročnú dôchodkyňu

Niekoľko rovnakých prípadov sa za krátky čas objavilo v okrese Lučenec. celý text

ostatné | 9. 6. 2022 | Autor:

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby
"Rýchlostná cesta R12 Lovinobaňa, Tomášovce - Ožďany" celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor:
Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok 1

Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok

Vidinský folklórny súbor Konôpka srdečne privíta každý štvrtok všetky detičky, čo radi tancujú, spievajú a hrajú sa. Krúžok sa koná v sále kultúrneho domu každý štvrtok o 17.00 hod. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:
Dom smútku

Upozornenie na dodržiavanie prevádzkového poriadku pohrebiska

Je smutné, že niektorí spoluobčania venčia svojich psov na miestach, ako sú cintoríny. Po venčení ostávajú v priestoroch pohrebísk psie exkrementy, čo považujem za vrchol drzosti a neslušného správania. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: