Navigácia

Obsah

Dôležitá čísla

 

Integrovaný záchranný systém 112
Lekárska služba prvej pomoci 047/433 40 00
Mestská polícia 159
Mestský úrad Lučenec 047/430 72 22
Okresný súd 047/432 17 66
Okresný úrad Lučenec 047/433 37 15
Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 0961 65 29 50
Okresný úrad Lučenec, odbor živnostenského podnikania 0961 65 21 50
Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor 0961 65 29 80
Plyn - poruchová linka 0850 111 727
Stredoslovenská energetika 0850 111 468
Voda - poruchová linka 0850 111 234