Navigácia

Obsah

Vývoz KO - 31.12.2019 a  Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2020

Správy

Harmonogram vývozu KO a triedeného odpadu v roku 2020

Posledný vývoz komunálneho odpadu v roku 2019 uskutoční firma MEPOS s.r.o. dňa 31.12.2019. Harmonogram vývozov KO a triedeného odpadu na rok 2020 nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor:

Návrh na zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu Vidiná, na návrh občana Milana Šuľana a manželky Zuzany Šuľanovej – oprávnených užívať budovu ul. Zvolenská 120/80, Vidiná, na základe predložených dokladov zrušila trvalý pobyt v prílohe uvedenému občanovi dňom 18.12.2019 podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 z.z. Miestom nového trvalého pobytu v prílohe uvedenému občanovi je Obec Vidiná.
Vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke: od 18.12.2019 do 02.01.2020.
celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor:
Plagát

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov. celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:
Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok 1

Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok

Vidinský folklórny súbor Konôpka srdečne privíta každý štvrtok všetky detičky, čo radi tancujú, spievajú a hrajú sa. Krúžok sa koná v sále kultúrneho domu každý štvrtok o 17.00 hod. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:
Ježko plagát

Detský klub Ježko stále otvorený

Milé detičky a mamičky, všetci ste srdečne vítaní v našom detskom klube Ježko vo Vidinej, ktorý bude aj v nasledujúcom období stále otvorený denne od 9.00 hod do 12.00 hod. V popoludňajších hodinách podľa dohody. Príjemné prostredie, v ktorom sa zabavia vaše deti a vy si môžete príjemne posedieť. Radi vám poskytneme miestnosť a priestory klubu aj na rôzne stretnutia, či detské oslavy. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor:
Dom smútku

Upozornenie na dodržiavanie prevádzkového poriadku pohrebiska

Je smutné, že niektorí spoluobčania venčia svojich psov na miestach, ako sú cintoríny. Po venčení ostávajú v priestoroch pohrebísk psie exkrementy, čo považujem za vrchol drzosti a neslušného správania. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: