Navigácia

Obsah

Správy

Jarné upratovanie v našej obci

Oznamujeme občanom, že v dňoch 25.3. až 29.3.2019 sa v obci Vidiná uskutoční zber objemového (nadrozmerného) odpadu. Veľkoobjemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastaralé veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci – veď to vyplýva aj z názvu.
Odpad nemusíte nikam nosiť. Stačí, aby ste ho vyložili v uvedené dni zberu, teda pondelok až piatok - do 08:00 hod. pred svoje obydlia, odkiaľ bude zamestnancami obecného úradu odvezený.
celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor:

Uverejnenie výsledkov 1. kola volieb prezidenta SR dosiahnuté v obci Vidiná

Vážení spoluobčania,

zverejňujeme Vám výsledky 1. kola volieb prezidenta SR tak, aké boli dosiahnuté v obci Vidiná. celý text

ostatné | 17. 3. 2019 | Autor:

UPOZORNENIE pre obyvateľov

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina realizuje zahustenie kioskovej trafostanice, upozorňujeme občanov, predovšetkým obyvateľov ulíc Zelená, Exnárova, Hviezdoslavova na zvýšenú pozornosť, nakoľko na týchto uliciach dôjde k rozkopávaniu miestnej komunikácie a pokládke káblov.
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať aj pri križovatke ulíc Zelená a Zvolenská (pri predajni CBA).

celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:
Zber elektro odpadu

Jarný zber elektro odpadu

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že jarný zber elektro odpadu sa uskutoční v našej obci v dňoch 18.03.2019 (t.j. pondelok) až 22.03.2019 (piatok). Žiadame obyvateľov, aby elektro odpad vyložili v uvedené dni pred svoje domy do 8,00 hod.Odpad nemusíte nikam nosiť. Stačí, aby ste ho vyložili pred vaše obydlia, odkiaľ elektro odpad bude zamestnancami obecného úradu odvezený. Spolu s elektro odpadom bude zbieraný aj kovošrot. celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka na výstavu "Spoločne"

Eduard Antal /rodák z Vidinej (1929-2011)/ a Elvíra Antalová vystavujú v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci svoje obrazy, akvarely a gobelíny. Výstava s názvom "Spoločne" celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor:

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:
Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok 1

Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok

Vidinský folklórny súbor Konôpka srdečne privíta každý štvrtok všetky detičky, čo radi tancujú, spievajú a hrajú sa. Krúžok sa koná v sále kultúrneho domu každý štvrtok o 17.00 hod. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:
Ježko plagát

Detský klub Ježko stále otvorený

Milé detičky a mamičky, všetci ste srdečne vítaní v našom detskom klube Ježko vo Vidinej, ktorý bude aj v nasledujúcom období stále otvorený denne od 9.00 hod do 12.00 hod. V popoludňajších hodinách podľa dohody. Príjemné prostredie, v ktorom sa zabavia vaše deti a vy si môžete príjemne posedieť. Radi vám poskytneme miestnosť a priestory klubu aj na rôzne stretnutia, či detské oslavy. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor:
Dom smútku

Upozornenie na dodržiavanie prevádzkového poriadku pohrebiska

Je smutné, že niektorí spoluobčania venčia svojich psov na miestach, ako sú cintoríny. Po venčení ostávajú v priestoroch pohrebísk psie exkrementy, čo považujem za vrchol drzosti a neslušného správania. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: