Navigácia

Obsah

Rok 2015

Správy

#

5. číslo - december 2015

V 5. čísle Vidinských novín nájdete báseň Jána Tokára Vianočné zastavenie, vianočný príhovor starostu obce Ing. Jána Šupicu, evanjelického farára Michala Gubu, pátra Petra Vagaša, informácie z detstkého klubu Ježko, tvorivých dielní, zážitky zo stretnutia s Mikulášom a pod. celý text

ostatné | 14. 12. 2015 | Autor:
#

Číslo 4 - október 2015

680. výročie prvej písomnej zmienky o Obci Vidiná

Stretnutie rodákov, Ekumenická duchovná slávnosť, Akivity obce Vidiná a detského klubu Ježko, Viete že, existuje VZN, ktoré zakazuje voľný pohyb psov na území obce?, Spomienky na minulosť, Vidiná má dobrovoľný hasičský zbor, Nositelia tradícií, Jarmo na Sihle, Vitajte v materskej škole "U veveričky", Z činnosti KD vo Vidinej, ... celý text

ostatné | 30. 10. 2015 | Autor:
#

Číslo 3 - júl 2015

Pirátska výprava za pokladom, Otvorenie detského klubu Ježko, Krúžky pre deti na leto, Výsledky hospodárenia Obce Vidiná za rok 2014, Zvyšujeme bezpečnosť, Oprava športového areálu, Čo nové v materskej škole?, Vidinský krpec, Deň detí vo Vidinej, Na zraz veteránov prišlo opäť viac vystaviteľov i divákov, Juniáles v Maďarsku, Prvý Vidinčan v histórii hrajúci extraligu muži, Výborné 4. miesto Vidinských mladíkov ... celý text

ostatné | 24. 9. 2015 | Autor:
#

Číslo 2 - apríl 2015

Vynášanie Moreny, Národný projekt "Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie", Združovanie obcí, Zachráňme grófkin kríž!, Oživíme si našu históriu?, Zber konárov, Fašiangy vo Vidinej, Budúci prváci z Vidinej, Srdce na Dlani, Tango v kaštieli, Kristus vstal z mŕtvych, Deň narcisov, Koháryho dolina, Beseda o Ľudovítovi Štúrovi a M. R. Štefánikovi, Začnime to jarným upratovaním, Maľovanie veľkonočných vajíčok, Vidinský šport celý text

ostatné | 28. 4. 2015 | Autor:
#

Číslo 1 - február 2015

Vidiná má nového starostu - Kuceja vystriedal Šupica

Novoročný príhovor starostu obce, Sedemdesiate výročie oslobodenia Vidinej, Anketa nielen o Vidinských novinách, Zažínanie stromčeka, Dobrá novina, Kristus pán, Príhovor na sviatok svätej rodiny, Predstavujeme poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, Vitaj, vitaj Mikuláš, Veľká šarkaniáda, V parku pri kaštieli, Výber z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej ...
celý text

ostatné | 10. 2. 2015 | Autor: