Navigácia

Obsah

Aktuality

10.04.2024

Smútočné oznámenie - Ing. Milan Černok

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie pán Ing. Milan Černok

Detail

09.04.2024

VN 1

1. číslo Vidinských novín - marec 2024

Veľká noc, Dane a poplatky, ako ďalej?, Uľahčenie zvozu zeleného odpadu, Smeti okolo nás, Vzniklo centrum pomoci, Detský karneval, Zaniknutý pivovar, Historický kalendár

Detail

08.04.2024

voľby prezidenta

Druhé kolo volieb prezidenta 2024

V sobotu 6. apríla sa v našom volebnom okrsku Vidiná zaznamenali tieto výsledky: V obci Vidiná hlasovalo 972 občanov. Volebná účasť bola 68,40 percent.

Detail

05.04.2024

VZN

VZN č. 4/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým určilo, že spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná, ktoré plnia predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná: Materská škola, Riečna č. 27, 985 59 Vidiná.

Detail

04.04.2024

Ilustračné foto

Zber elektroodpadu - jarné upratovanie

Zber elektroodpadu sa v našej obci uskutoční 4.4.2024 a 5.4.2024. Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložili v uvedené dni pred svoje rodinné domy.

Detail

30.03.2024

Vynášanie moreny

Vynášanie moreny v materskej škole

V stredu 27. marca sa deti z našej materskej školy rozlúčili so zimou jedným z najstarších slovanských zvykov - vynášaním Moreny.

Detail

25.03.2024

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Michal Švec, trvale bytom Obec Vidiná, že mu bola dňa 25.03.2024 na Obecný úrad Vidiná doručená doporučená zásielka. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Detail

24.03.2024

Prvé kolo volieb prezidenta SR

V sobotu 23.marca sa v našom volebnom okrsku Vidiná zaznamenali tieto výsledky: V obci Vidiná hlasovalo 800 občanov. Volebná účasť bola 56,57 percent.

Detail

22.03.2024

mimoriadna situácia

VYHLÁSENÁ MIMORIADNA SITUÁCIA - zvýšený výskyt medveďa hnedého

Krízový štáb Okresného úradu Banská Bystrica vyhlásil 22. marca 2024 o 00:00 hod. na území okresu Lučenec mimoriadnu situáciu z dôvodu zvýšeného počtu medveďov, zmien ich správania a straty plachosti pred ľuďmi v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí.

Detail

06.03.2024

V našom mikroregióne rozširujeme starostlivosť o najzraniteľnejších 1

V našom mikroregióne rozširujeme starostlivosť o najzraniteľnejších

V utorok 5. marca náš mikroregión, ktorého členom je aj obec Vidiná podpísal ďalšie memorandum o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom. V roku 2021 sme započali vzájomnú spoluprácu ako jeden z mála regiónov pri tvorbe modelu integrovaných sociálnych a zdravotných služieb.

Detail

Kalendár podujatí

20.04.2024

pochod_tur_podujatie_2024.jpg

Pochod po zrušenej železničnej spojke Tomášovce - Vidiná - Veľká Ves

Občianske združenie Naše Tomášovce Vás srdečne pozýva na poznávací turistický pochod po zrušenej železničnej spojke Veľká Ves - Vidiná - Tomášovce, ktorý sa bude konať dňa 20. apríla 2024 (v sobotu). Zahájenie podujatia je pri Obecnom úrade vo Veľkej Vsi o 10:00 hod.

Obec Tomášovce

21.04.2024

havkaci_zenba_2024.jpg

Pozvánka na predstavenie divadelnej komédie Ženba

Divadelný súbor Havkáči a obec Tomášovce Vás srdečne pozývajú na premiéru divadelnej komédie "Ženba", ktorá sa bude konať dňa 21. apríla 2024 o 16:00 hod v Kultúrnom dome v Tomášovciach

Obec Tomášovce