Navigácia

Obsah

22.09.2021

Plagát

Začína jesenné upratovanie.

Touto akciou obec Vidiná v snahe zabrániť vzniku divokých skládok, umožňuje občanom zbaviť sa odpadu legálne a zdarma. Veríme, že túto možnosť využijete a prispejete spoločným úsilím k zvýšeniu čistoty obce, skrášľovaniu životného prostredia, čo by nemalo byť ľahostajné žiadnemu občanovi.

Detail

22.09.2021

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE o doručení doručenej zásielky Michalovi Švecovi a uložení na pošte.

Detail

31.08.2021

Foto rodinného domu

Predaj rodinného domu na ulici 1. mája -vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže -

Obec Vidiná, Športová č. 1, 985 59 Vidiná opätovne vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností – pozemkov a stavieb na ulici 1. mája s týmito podmienkami:

Detail

27.08.2021

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc

Dokument CO - základy sebaochrany a prvej pomoci aktualizovaný v 8/2021

Detail

10.08.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa - Mimoriadne núdzové opatrenia

Africký mor ošípaných - mimoriadne núdzové opatrenia

Detail

26.07.2021

Titulná strana

Vidinské noviny

V aktuálnom čísle Vidinských novín sme pre Vás zhrnuli zaujímavé veci zo života a histórie obce.

Detail

06.07.2021

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC

Opatrenia RVPS Lučenec na tlmenie afrického moru ošípaných vo Vidinej

Detail