Navigácia

Obsah

Aktuality

19.04.2024

Ilustračné foto

Zefektívňujeme zber zeleného odpadu

Obyvatelia môžu počas víkendu individuálne odniesť svoj zelený odpad do pristavených kontajnerov.

Detail

09.04.2024

VN 1

1. číslo Vidinských novín - marec 2024

Veľká noc, Dane a poplatky, ako ďalej?, Uľahčenie zvozu zeleného odpadu, Smeti okolo nás, Vzniklo centrum pomoci, Detský karneval, Zaniknutý pivovar, Historický kalendár

Detail

08.04.2024

voľby prezidenta

Druhé kolo volieb prezidenta 2024

V sobotu 6. apríla sa v našom volebnom okrsku Vidiná zaznamenali tieto výsledky: V obci Vidiná hlasovalo 972 občanov. Volebná účasť bola 68,40 percent.

Detail

05.04.2024

VZN

VZN č. 4/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým určilo, že spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná, ktoré plnia predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná: Materská škola, Riečna č. 27, 985 59 Vidiná.

Detail

04.04.2024

Ilustračné foto

Zber elektroodpadu - jarné upratovanie

Zber elektroodpadu sa v našej obci uskutoční 4.4.2024 a 5.4.2024. Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložili v uvedené dni pred svoje rodinné domy.

Detail