Navigácia

Obsah

Komisia ochrany verejného poriadku

 

Hlavné úlohy:

- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,

- spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,

- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,

- podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v ulicicach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach.