Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 27.5.2014

dochádzka

Ing. Milan Černok - neprítomný

Štefan Kocúr - neprítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a z 4.  zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 27.05.2014

 

Prítomní:                              Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                      Ing. Milan Černok, Kocúr

Neospravedlnení:                   0

Overovateľ zápisnice:      

 

1       Otvorenie

Starosta na začiatku konštatoval, že prítomná je len jedna členka obecnej rady, obecná rada je neuznášaniaschopná.

 

Zapísal: Ing. Ján Šupica

                                                          

Jozef Kucej             starosta obceVyvesené: 27. 5. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť