Navigácia

Obsah

Ostatné


súpisné číslo

rybársky lístok

výrub drevín


VYDANIE ROZHODNUTIA O URČENÍ, ZMENE ALEBO ZRUŠENÍ SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA ALEBO INFORMÁCIA O URČENÍ SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

 

Vybavuje: Emília Gajdošová, tel. 047/4370102, e-mail: podatelna@vidina.sk


Doba vybavenia: najneskôr do 30 dní od podania žiadosti


Poplatok: bez poplatku


Formuláre: žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla, ktorá je k dispozícii na obecnom úrade, kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie o ukončení stavby vydané oddelením stavebného poriadku, list vlastníctva