Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

ROK 2024

2024
VZN č. 4/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

VZN o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná.pdf Stiahnuté: 8x | 05.04.2024

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.docx Stiahnuté: 32x | 01.01.2024

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vidiná

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vidiná

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vidiná.doc Stiahnuté: 26x | 01.01.2024

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vidiná

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vidiná

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024.doc Stiahnuté: 42x | 01.01.2024

rok 2023

2023
VZN o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obec Vidiná

VZN o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná.docx Stiahnuté: 47x | 23.01.2023

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vidiná

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 012023.doc Stiahnuté: 76x | 23.01.2023

rok 2022

2022
VZN o určení praviediel času predaja v obchode služieb na území obce Vidiná

VZN č. 062022 - o určení pravidiel prevádzkového času.docx Stiahnuté: 54x | 29.06.2022

VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Vidiná

VZN č.052022 o tvorbe, udržbe a ochrane zelene.docx Stiahnuté: 53x | 29.06.2022

VZN o organizácii miestneho referenda v obci Vidiná

VZN č.042022 - o organizacii miestneho referenda návrh 1.docx Stiahnuté: 84x | 29.06.2022

VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane v obci Vidiná

VZN č. 032022 - o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane v obci Vidiná.docx Stiahnuté: 107x | 29.06.2022

VZN o poskytovaní jednorázové finančného príspevok pri narodení dieťaťa

VZN o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa.docx Stiahnuté: 140x | 02.03.2022

2021
VZN - nakladanie s KO a drobným stavebným odpadom Obec Vidiná

VZN.pdf Stiahnuté: 121x | 27.12.2021

rok 2020

2020
VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vidiná

Schválené: 12.12.2019 Vyhlásené: 13.12.2019 Účinnosť: 01.01.2020

VZN - nakladanie s odpadmi 2020.pdf Stiahnuté: 335x | 19.11.2020

Rok 2019

2019
VZN Obce Vidiná č. 2/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Schválené: 13.06.2019 Vyhlásené: 14.06.2019 Účinnosť: 01.09.2019

schválené VZN č. 2 2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie.docx Stiahnuté: 226x | 20.06.2019

VZN Obce Vidiná č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Schválené: 14.03.2019 Vyhlásené: 15.03.2019 Účinnosť: 01.04.2019 Platné do: 31.08.2019

schválené VZN č. 1 2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie.docx Stiahnuté: 871x | 20.06.2019

Rok 2018

2019
VZN Obce Vidiná, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu Obce Vidiná podľa zmeny a doplnku č. 1

1/2018, Schválené: 26.06.2018 Vyhlásené: 28.06.2018 Účinnosť:

DOC235.PDF Stiahnuté: 657x | 15.03.2019

Rok 2016

2018
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vidiná

1/2016, Schválené: 23.6.2016 Vyhlásené: 24.6.2016 Účinnosť: 18.7.2016

vzn_-_nakladanie_s_ko_a_dso.pdf Stiahnuté: 1,050x | 28.06.2018

2016
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a doĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Vidiná

Schválené: 15.12.2016 Vyhlásené: 16.12.2016 Účinnosť: 01.01.2017

dodatok č. 1 k vzn č. 1 2016 o nakladaní s ko a s dso.pdf Stiahnuté: 556x | 19.12.2016

Rok 2015

2016
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1/2015 Schválené: 9.12.2014 Vyhlásené: 11.12.2014 Účinnosť: 1.1.2015

vzn_o_dani_a_ko_r._2015_vidina.pdf Stiahnuté: 578x | 26.10.2016

VZN č. 2/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku a o výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

2/2015 Schválené: 28.8.2015 Vyhlásené: 28.8.2015 Účinnosť: 16.9.2015

k_bodu_5_vzn_o_vyske_prispevku_za_pboyt_dietata_v_ms_na_ciastocnu_uhradu_...._-_schvalene_znenie_vzn.pdf Stiahnuté: 494x | 26.10.2016

Stránka