Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

rok 2020

VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vidiná

Schválené: 12.12.2019 Vyhlásené: 13.12.2019 Účinnosť: 01.01.2020

VZN - nakladanie s odpadmi 2020.pdf Stiahnuté: 104x | 19.11.2020

Rok 2019

VZN Obce Vidiná č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Schválené: 14.03.2019 Vyhlásené: 15.03.2019 Účinnosť: 01.04.2019 Platné do: 31.08.2019

schválené VZN č. 1 2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie.docx Stiahnuté: 744x | 20.06.2019

VZN Obce Vidiná č. 2/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Schválené: 13.06.2019 Vyhlásené: 14.06.2019 Účinnosť: 01.09.2019

schválené VZN č. 2 2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie.docx Stiahnuté: 131x | 20.06.2019

Rok 2018

VZN Obce Vidiná, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu Obce Vidiná podľa zmeny a doplnku č. 1

1/2018, Schválené: 26.06.2018 Vyhlásené: 28.06.2018 Účinnosť:

DOC235.PDF Stiahnuté: 468x | 15.03.2019

Rok 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vidiná

1/2016, Schválené: 23.6.2016 Vyhlásené: 24.6.2016 Účinnosť: 18.7.2016

vzn_-_nakladanie_s_ko_a_dso.pdf Stiahnuté: 845x | 28.06.2018

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a doĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Vidiná

Schválené: 15.12.2016 Vyhlásené: 16.12.2016 Účinnosť: 01.01.2017

dodatok č. 1 k vzn č. 1 2016 o nakladaní s ko a s dso.pdf Stiahnuté: 452x | 19.12.2016

Rok 2015

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území Obce Vidiná

4/2015 Schválené: 15.12.2015 Vyhlásené: 16.12.2015 Účinnosť: 1.1.2016

vzn_c._4_2015.pdf Stiahnuté: 461x | 26.10.2016

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území Obce Vidiná

4/2015 Schválené: 15.12.2015 Vyhlásené: 16.12.2015 Účinnosť: 1.1.2016

vzn.pdf Stiahnuté: 397x | 26.10.2016

VZN č. 3/2015 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Vidiná

3/2015 Schválené: 17.9.2015 Vyhlásené: 18.9.2015 Účinnosť: 3.10.2015

vzn_c._3_2015_o_podmienkach_drzania_uzitkovych_zvierat_a_vciel_na_uzemi_obce_vidina.pdf Stiahnuté: 458x | 26.10.2016

VZN č. 2/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku a o výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

2/2015 Schválené: 28.8.2015 Vyhlásené: 28.8.2015 Účinnosť: 16.9.2015

k_bodu_5_vzn_o_vyske_prispevku_za_pboyt_dietata_v_ms_na_ciastocnu_uhradu_...._-_schvalene_znenie_vzn.pdf Stiahnuté: 405x | 26.10.2016

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1/2015 Schválené: 9.12.2014 Vyhlásené: 11.12.2014 Účinnosť: 1.1.2015

vzn_o_dani_a_ko_r._2015_vidina.pdf Stiahnuté: 449x | 26.10.2016

Rok 2014

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2013 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf (45.1 kB) Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2013 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf (45.1 kB)

Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Vidiná.

dodatok_c._1-_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._2-2013_o_nakladani_s_komunalnym_odpadom.pdf Stiahnuté: 374x | 26.10.2016

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 1-2014.pdf (158.9 kB) VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni č. 1/2014

vzn_o_vyske_prispevku_za_pobyt_dietata_v_materskej_skole_a_o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_a_podmienky_uhrady_v_skolskej_jedalni_1-2014.pdf Stiahnuté: 375x | 26.10.2016

Dodatok_č._1_k_VZN_č._4-2013-po schválení.pdf (174.1 kB) Dodatok_č._1_k_VZN_č._4-2013-po schválení.pdf (174.1 kB)

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013

dodatok_c._1_k_vzn_c._4-2013-po_schvaleni.pdf Stiahnuté: 363x | 26.10.2016

Rok 2013

VZN_4.2013.pdf (238.5 kB) VZN_4.2013.pdf (238.5 kB)

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vidiná

vzn_4.2013.pdf Stiahnuté: 374x | 26.10.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského.pdf (166.3 kB) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského.pdf (166.3 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského

vseobecne_zavazne_nariadenie_c._3-2013_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_materskej_skoly_a_skolskeho.pdf Stiahnuté: 365x | 26.10.2016

VZN č. 2-2013 o nakladaní s odpadom.pdf (265.5 kB) VZN č. 2-2013 o nakladaní s odpadom.pdf (265.5 kB)

VZN č.2/2013 Obce Vidiná o nakladaní s komunálnymi odpadmi

vzn_c._2-2013_o_nakladani_s_odpadom.pdf Stiahnuté: 375x | 26.10.2016

Schválené VZN č. 1-2013.pdf (276.3 kB) Schválené VZN č. 1-2013.pdf (276.3 kB)

VZN č. 1/2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schvalene_vzn_c._1-2013.pdf Stiahnuté: 531x | 26.10.2016

Rok 2012

Dodatok č. 1-2012.pdf (87.5 kB) Dodatok č. 1-2012.pdf (87.5 kB)

Dodatok č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia o tvorbe zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Vidiná schválené Obecn

dodatok_c._1-2012.pdf Stiahnuté: 370x | 26.10.2016

Dodatok č 1 k VZN o nakladaní s odpadmi č 8-2010.pdf (55 kB) Dodatok č 1 k VZN o nakladaní s odpadmi č 8-2010.pdf (55 kB)

Dodatok č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

dodatok_c__1_k_vzn_o_nakladani_s_odpadmi_c__8-2010.pdf Stiahnuté: 389x | 26.10.2016

Stránka