Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.01.2024

16/2400001

odkladač drôtený a stojan na knihy

107,27 EUR Jednostosedem Eur a Dvadsaťsedem Eur

MIRA OFFICE s.r.o.

Obec Vidiná

04.01.2024

15/2300007

implementácia a migrácia z registratúry Memphis na registratúru MEMPHIS 3.0.0

1 283,88 EUR

DATALAN a.s.

Obec Vidiná

06.10.2023

15/2300006

štúdia využiteľnosti športového areálu A. Horvátha

3 160,00 EUR Tritisícstošesťdesiat Eur

Srnka Samo

Obec Vidiná

06.10.2023

15/2300005

jednonápravový príves PMJ 05

11 556,00 EUR Jedenásťtisícpäťstopäťdesiatšesť Eur

Agrotechnika, s.r.o.

Obec Vidiná

04.08.2023

15/2300004

tanečné vystúpenie skupiny "Old School Brothers"

2 300,00 EUR Dvetisíctrisko Eur

BD-production s.r.o.

Obec Vidiná

02.05.2023

15/2300003

vypracovanie PD - zázemie pre návštevníkov športového areálu a prístrešok s ohniskom

4 600,00 EUR

Bartoš Martin, Ing.

Obec Vidiná

20.04.2023

15/2300002

vypracovanie PD - obnova parku Vidiná - pravidelná záhrada

5 000,00 EUR

RUDBECKIA - ATELIÉR, s.r.o.

Obec Vidiná

23.03.2023

15/2300001

realizácia verejného obstarávania na projekt "Cyklistická cestička Lučenec - Vidiná - Tomášovce"

900,00 EUR

AK Prešov, spol. s r.o.

Obec Vidiná

22.08.2022

14/2200005

Objednávame si u vás vystúpenie Peter Cmorík Band na kultúrnom podají Rozlúčka s letom vo Vidinej, d

4 000,00 EUR

Musichouse, s.r.o.

obec

30.06.2022

14/2200004

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.06.2022 vnútorné parapety biele + krytky 400

434,16 EUR

PLAST MONT s.r.o.

obec

19.02.2022

14/2200003

Objednávam u Vás nákup kníh pre obecnú knižnicu vo Vidinej na rok 2022 v celkovej sume

200,00 EUR

Novohradská knižnica v Lučenci

obec

07.02.2022

14/2200002

256,92 EUR

Evoline s.r.o.

obec

20.01.2022

14/2200001

inzercia v MY novohradské noviny dňa 25.01.2022, 01.02.2022 a 08.02.2022 - obchodná verejná súťaž na

324,00 EUR

Petit Press, a.s.

obec

16.11.2021

13/2100006

Objednávame si u Vás vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia pri stavbe cyklistickej komu

250,00 EUR

MANAGER plus, s.r.o.

obec

12.10.2021

13/2100005

realizácia prieskumov trhu za účelom stanovenia výšky vybraných výdavkov pre projekt

240,00 EUR Dvestoštyridsať Eur

AK Prešov, spol. s r.o.

Obec Vidiná

12.10.2021

13/2100004

vypracovanie a zabezpečenie odovzdania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto Eur

Energetický klaster prešovského kraja

Obec Vidiná

16.08.2021

13/2100003d

sokoliarske predstavenie

480,00 EUR Štyristoosemdesiat Eur

KANÁT, s.r.o.

Obec Vidiná

16.08.2021

13/2100003c

koncert skupiny Duchoňovci

1 100,00 EUR Jedentisícsto Eur

Habanera s.r.o.

Obec Vidiná

16.08.2021

13/2100003b

kultúrny program pre deti na letnom víkende vo Vidinej

450,00 EUR Štyristopäťdesiat Eur

REVOLUCIE, Občianske združenie

Obec Vidiná

16.08.2021

13/2100003a

vystúpenie hudobnej skupiny RevoLucie

400,00 EUR Štyristo Eur

REVOLUCIE, Občianske združenie

Obec Vidiná

24.05.2021

13/2100003

právne poradenstvo 90,00 Eur za 1 hodinu

90,00 EUR Deväťdesiat Eur

Grand Oak Legal, s.r.o.

Obec Vidiná

19.05.2021

13/2100002

rozšírenie softvérového produktu mOBEC verzia 2.0 úroveň "štandard"

360,00 EUR Tristošesťdesiat Eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Vidiná

19.05.2021

13/2100001

publikácia Praktický sprievodca účtovníctvom

27,00 EUR Dvadsaťsedem Eur

Regionálne vzdelávacie centrum združenie obcí

Obec Vidiná

25.11.2020

12/2000007

stavebné úpravy objektu MŠ - zníženie stropov

4 884,00 EUR

František Pauer

Obec Vidiná

07.10.2020

12/2000006

čistenie a monitoring kanalizácie v budove MŠ

682,00 EUR

Multán Andrej

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: