Navigácia

Obsah

O materskej škole

Podľa zápisu z kroniky bola materská škola (detská škôlka) vo Vidinej prvýkrát zriadená 3.1.1950 v budove roľníckej školy.

V súčasnosti sídli v budove bývalej základnej školy v tichom, kľudnom prostredí, stranou od hlavnej dopravnej komunikácie. K budove lemovanej vysokánskymi smrekmi a borovicami patrí rozľahlý školský areál s trávnatou a asfaltovou plochou, pieskoviskami, preliezkami, šmýkačkou, hojdačkami. Túto zeleň s obľubou navštevujú kŕdle rôznych druhov vtákov- škorce, sýkorky, brhlíky, sojky. V juhozápadnej časti za týmto areálom sú polia končiace v hore a do nich občas prichádzajú zajace a srnky. Z prednej časti budovu obteká zurčiaci Krivánsky potok, na ktorom plávajú kačky s káčermi. Pravidelnými našimi návštevníkmi sú plaché veveričky.. Takúto rozprávkovú polohu má naša MŠ, ktorá deťom umožňuje zdravý vývin ďaleko od prašného a rušného života mesta.
V interiéri má MŠ 2 samostatné triedy, kuchyňu s jedálňou, 2 samostatné spálne, telocvičňu, šatne a sociálne zariadenia.

 

O príjemnú atmosféru a rozvíjanie vedomostí a zručností sa stará pani riaditeľka Mgr. Marcela Janštová a pani učiteľky:

1.trieda - ježková - Renata Gajdošíková (triedna učiteľka), Mgr. Tamara Kubišová

2. trieda - veveričková - Kristína Úriová (triedna učiteľka), Pamela Mária Urbančoková


O zdravé jedlo do bruška sa starajú:

teta (vedúca jedálne) - Janka Skýpalová
teta kuchárka - Anna Kučerová


O čistotu a poriadok v celej MŠ dbá teta upratovačka:

Vlasta Zvarová

Deťom sa venujeme hrami a vzdelávacími aktivitami počas celého dňa od 6.30 hod.do 16.30 hod.


Vytvorené: 26. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2020 20:15
Autor: