Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

25.06.2019

Pozvánka BBSK

Informačné stretnutie BBSK pre občanov

Pozývame Vás na informačné stretnutie o aktivitách v oblasti kultúry a o ďalších projektoch BBSK v cestovnom ruchu, doprave, sociálnych službách, zdravotníctve, školstve a sociálnej ekonomike. Za účasti predsedu BBSK Ing. Jána Lunter

Obec Halič

21.06.2019 - 01.09.2019

príbeh reštaurovania

Príbeh reštaurovania MIROSLAV JANŠTO - výber z reštaurátorskej tvorby

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote - kultúrne zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na VERNISÁŽ VÝSTAVY V PIATOK 21. JÚNA 2019 O 15.00 HOD. vo výstavných priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Kurátorka výstavy: Angelika Kolár Výstava potrvá do 1. septembra 2019 www.gmmuzeum.sk

Detail

Aktuality

18.06.2019

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Navrhovateľ dražby a dražobník spoločnosť Blackside a.s. informuje o dobrovoľnej dražbe. Predmetom dražby je rodinný dom súp.číslo 624, je súčasťou radovej zástavby rodinných domov, dom bol postavený v roku 2012. Bližšie informácie o dobrovoľnej dražbe sú uvedené v prílohe.

Detail

12.06.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Vidiná

Stredoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom, že dňa 2.7.2019 v čase od 7,30 do 18,30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach spoločnosti. Obmedzená dodávka elektriny bude pre odberné miesta a lokality na uliciach Exnárova, Hviezdoslavova,Potočná, Ružová, Športová, Zelená a časť Zvolenská. Odberné miesta s obmedzenou distribúciou elektriny sú uvedené v prílohe.

Detail

11.06.2019

Doručenie písomnosti do vlastných rúk

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi: Marcel Ďuriš, nar. 1982 , trvale bytom Vidiná, že mu bola dňa 10.06.2019 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka do vlastných rúk od odosielateľa Exekútorský úrad Topoľčany, značka spisu: EX 694/2017-38. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní. Vo Vidinej dňa 10.06.2019 Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia: Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 10.06.2019 do 24.06.2019.

Detail

04.06.2019

plagát akcie leto 2019

Novohradské podzámčie - podujatia JAR/LETO 2019

Obce združené v Mikroregióne Novohradské podzámčie pripravili na leto bohatý kultúrny program.

Detail

31.05.2019

noviny 05 2019

2. číslo - máj 2019

Harmónia folklóru a maliarskeho umenia - VIDINSKÝ KRPEC, Informácie o odpadoch, Deň vody, Deň zeme, Starostlivosť o verejnú zeleň, Na návšteve v obecnej knižnici, Privítali sme jar, Oľga Rácová Antalová - moje reminiscencie, Výstava SPOLOČNE Eduard Antal a Elvíra Antalová, Významné osobnosti našej obce - Eduard Antal, História bývalej traťovej spojky Tomášovce - Vidiná - Veľká Ves, Turistický pochod po zrušenej železničnej trati, Ako sa zrodilo priateľstvo, Legendárny Alexander Horváth, V Haliči sa krstilo vodou z Timravinej studničky, Oslava dňa matiek

Detail

Všeobecne závävné nariadenia Obce Vidiná

01.03.2019

VZN Obce Vidiná č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Schválené: 14.03.2019 Vyhlásené: 15.03.2019 Účinnosť: 01.04.2019 Platné do: 31.08.2019

Stiahnuť

Fotogaléria MŠ

19.06.2019

XXXIII. ročník okresnej športovej olympiády detí MŠ

XXXIII. ročník okresnej športovej olympiády detí MŠ

Naši malí športovci boli úspešní- získali 1. miesto v skoku vo vreci 10 m a 3.miesto v hode tenisovou loptičkou. Gratulujeme!!!

Detail

10.06.2019

Náš spoločný školský výlet

Náš spoločný školský výlet

na Ranči Megi

Detail