Navigácia

Obsah

Novohradské podzámčie otvorenými očami

Starostovia obcí v Novohradskom podzámčí sa podujali na neľahký krok.  Dohodli sa, že ľuďom poskytnú nový pohľad na región. Dokázať, že veci, ktoré nás obklopujú, sú zaujímavé, nevšedné. V regióne je mnoho pamiatok, prírodných krás, vecí, ktoré upútajú návštevníkov. Len je potrebné sa správne pozerať.

Relizovali sme projekt, ktorý sme nazvali "Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí". Výsledkom je zborník, kde nájdete mnoho turistických zaujímavostí vo fotografiách a postrehoch návštevníkov.

Zborník je možné zakúpiť v členských obciach mikroregiónu.

Titulná strana

Výroba obkladačiek v Lučenci

Po vyhodnotení surovinovej základne, dopravy surovín a hotových výrobkov ako aj zdrojov pracovných síl, kde 50% mali predstavovať ženy, sa ukázalo ako najvhodnejšie umiestnenie závodu v Lučenci - Vidinej. Na Slovensku bol závod Obkladačky Lučenec prvým výrobcom obkladačiek. Stal sa výkladnou skriňou hospodárstva.

Chcete sa dozvedieť veľa zaujímavých vecí o závode, ktorý bol dlhé roky spojený s Vidinou?

Publikáciu je možné si zakúpiť v kancelárii obecného úradu.

 

titulná strana

Kalendár akcií

25.10.2019

Plagát na divadelné predstavenie

Mesiac úcty starším - pozvánka na divadelné predstavanie

Máme tu október, mesiac úcty k starším, keď bude pozornosť upriamená predovšetkým na seniorov. Pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM srdečne pozývame hlavne seniorov, ale nie len ich, na divadelné predstavenie a posedenie s občerstvením, V piatok 25. októbra sme si pre vás pripravili veselohru Letušky. Divadelné predstavenie sa začína o 17.00 hod. Vstupné je dobrovoľné.

Detail

17.10.2019 - 30.11.2019

Pozvánka na vernisáž

Vernisáž výstavy detských maliarskych prác

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy detských maliarskych prác žiakov zo základných škôl a základných umeleckých škôl z rôznych kútov Slovenska. Práce sú súťažnými príspevkami do súťaže s názvom Csontváryho slnečná cesta detskými očami, ktorú vyhlásila Obec Halič pri príležitosti 100. výročia úmrtia geniálneho maliara Teodora Kosztku-Csontváryho. Výstava potrvá do konca novembra v priestoroch budovy obecného úradu.

Obec Halič

30.09.2019

Rozlúčka s letom vo Vidinej

Rozlúčka s letom vo Vidinej

Ďakujeme všetkým zúčastneným! Opäť sme spolu dokázali, že vo Vidinej sa lúčime s letom vo veľkom štýle!!!

Detail

Aktuality

17.10.2019

Doručenie a uloženie zásielky pre Michala Šveca - oznámenie

Obec Vidiná upovedomuje občana Michala Šveca o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk od odosielateľa Okresný súd Lučenec. Zásielku si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade, Športová 1, Vidiná.

Detail

08.10.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Vidiná, na návrh občana Erika Brondu, ktorý je oprávnený užívať budovu na ul. Zvolenská, na základe predložených dokladov zrušila trvalý pobyt občanovi Aurelovi Vassányi dňom oznámenia 8.10.2019. Miestom nového trvalého pobytu uvedeného občana je Obec Vidiná.

Detail

19.07.2018

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná

Detail

01.12.2017

Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok 1

Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok

Vidinský folklórny súbor Konôpka srdečne privíta každý štvrtok všetky detičky, čo radi tancujú, spievajú a hrajú sa. Krúžok sa koná v sále kultúrneho domu každý štvrtok o 17.00 hod.

Detail

14.11.2017

Ježko plagát

Detský klub Ježko stále otvorený

Milé detičky a mamičky, všetci ste srdečne vítaní v našom detskom klube Ježko vo Vidinej, ktorý bude aj v nasledujúcom období stále otvorený denne od 9.00 hod do 12.00 hod. V popoludňajších hodinách podľa dohody. Príjemné prostredie, v ktorom sa zabavia vaše deti a vy si môžete príjemne posedieť. Radi vám poskytneme miestnosť a priestory klubu aj na rôzne stretnutia, či detské oslavy.

Detail

Všeobecne závävné nariadenia Obce Vidiná

01.03.2019

VZN Obce Vidiná č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Schválené: 14.03.2019 Vyhlásené: 15.03.2019 Účinnosť: 01.04.2019 Platné do: 31.08.2019

Stiahnuť

Fotogaléria MŠ

29.09.2019

Deň mlieka

Deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka

Detail

29.09.2019

Práce detí

Práce detí

Naše tvorenie

Detail