Navigácia

Obsah

Partnerstvo


      V záujme obce ako i obyvateľov a inštitúcií pôsobiacich v obci je i naďalej rozvíjať sieť spolupráce v oblasti kultúrnych či vzdelávacích vzťahov.

      Základom zahraničnej spolupráce je partnerská zmluva medzi obcami. Partnerská zmluva je zaväzujúci dokument, ktorý nie je ohraničený volebnými obdobiami a jej význam je teda v dlhodobom napĺňaní cieľov zúčastnených partnerských obcí. Vidiná rozsahom svojich zahraničných aktivít deklaruje svoju otvorenosť voči smerovaniu k európskym štruktúram ako i rozvoju perspektív regionálnej spolupráce a výmeny skúseností národných kultúr a skúseností v komunálnej oblasti.

      Partnerská spolupráca poskytuje široký priestor pre kultúrne a športové podujatia a možnosť prezentovať naše tradície a umenie za hranicami Slovenskej republiky. Obec svojimi aktivitami podporuje zachovanie kultúrno-historického dedičstva nášho regiónu. Má záujem vytvoriť také podmienky spolupráce, aby partnerská obec a jej obyvatelia mali trvalý záujem o návštevu našej obce.

 

Egyházasdengeleg

Maďarská republika
 

      Malá dedinka Egyházasdengeleg sa nachádza na juhovýchodnej časti novohradskej župy. Obec bola osídlená už v priebehu Keltov, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1221. Pôvodnú kolonizáciu dengelegských slovákov začiatkom 18 str. vykonali Podmaniczkyovci, ktorí zavolali z Hornej zemi slovenských poddaných do Dengelegu. Od tejto doby je dedina Dengeleg dvojjazyčná. Pravdou je, že v dedine ovládazjú slovenský jazyk už iba niektorí, avšak v deväťdesiatych rokoch nastal oň taký záujem, že sa v škole znova zaviedlo vyučovanie slovenčiny.

Upevnenie Družobnej listiny


REGIONÁLNE VÄZBY

1. Združenie miest a obcí Slovenska
2. Regionálne združenie miest a obcí Novohrad
3. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
4. Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota
5. Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku
6. Klub starostov