Navigácia

Obsah

Stratený mobilný telefón

V priestoroch športového areálu Alexnadra Horvátha vo Vidinej (futbalové ihrisko) sa našiel mobilný telefón. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade vo Vidinej.

Stratený dron

Na Športovej ulici si náš spoluobčan púšťal elektrické lietajúce zariadenie - DRON. Dron mu pravdepodobne spadol do niektorých záhrad na

Športovej ulici, preto prosíme spoluobčanov, ak nájdu takéto zariadenie vo svojej záhrade, aby kontaktovali pána Rybára zo Športovej

ulice.

DRON

Stratené okuliare

V okolí Krivánskeho potoka sa našli dioptrické okuliare. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade vo Vidinej.
 
 
stratené okuliare