Navigácia

Obsah

Na Športovej ulici si náš spoluobčan púšťal elektrické lietajúce zariadenie - DRON. Dron sa mu pravdepodobne spadol do niektorých záhrad na

Športovej ulici, preto prosíme spoluobčanov, ak nájdu takéto zariadenie vo svojej záhrade, aby kontaktovali pána Rybára zo Športovej

ulice.