Navigácia

Obsah

Aktuality

02.05.2024

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 1

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

Zápis detí do materskej školy prebieha od 02.05. do 31.05.2024. Žiadosti nájdete na stránke obce/mš aktuálne informácie.

Detail

09.04.2024

VN 1

1. číslo Vidinských novín - marec 2024

Veľká noc, Dane a poplatky, ako ďalej?, Uľahčenie zvozu zeleného odpadu, Smeti okolo nás, Vzniklo centrum pomoci, Detský karneval, Zaniknutý pivovar, Historický kalendár

Detail

05.04.2024

VZN

VZN č. 4/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým určilo, že spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná, ktoré plnia predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná: Materská škola, Riečna č. 27, 985 59 Vidiná.

Detail

22.03.2024

mimoriadna situácia

VYHLÁSENÁ MIMORIADNA SITUÁCIA - zvýšený výskyt medveďa hnedého

Krízový štáb Okresného úradu Banská Bystrica vyhlásil 22. marca 2024 o 00:00 hod. na území okresu Lučenec mimoriadnu situáciu z dôvodu zvýšeného počtu medveďov, zmien ich správania a straty plachosti pred ľuďmi v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí.

Detail

06.03.2024

V našom mikroregióne rozširujeme starostlivosť o najzraniteľnejších 1

V našom mikroregióne rozširujeme starostlivosť o najzraniteľnejších

V utorok 5. marca náš mikroregión, ktorého členom je aj obec Vidiná podpísal ďalšie memorandum o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom. V roku 2021 sme započali vzájomnú spoluprácu ako jeden z mála regiónov pri tvorbe modelu integrovaných sociálnych a zdravotných služieb.

Detail