Obsah

Komisia kultúry:

 

Hlavné úlohy:

- spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých koletkívov záujmovo - umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,

- koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v obci,

- posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamianok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok,

- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,

- spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho regióne.