Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Vidiná

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 - 2027 - aktualizácia č. 1 a predĺženie

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 - 2027 - aktualizácia č. 1 a predĺženie

 

Program rozvoja Obce Vidiná na roky 2021 - 2025

Program rozvoja Obce Vidiná na roky 2021 - 2025

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vidiná 2014 - 2020
PHSR_VIDINÁ__1_časť

PHSR_obce_Vidiná_2014_-_časť_2

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vidiná (2007 - 2013)
PHSR Vidiná_1_7_pk