Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.05.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

DIELO_170/2015

0,00 EUR

Geosense SK, s.r.o.

Obec Vidiná

12.05.2015

Nájomná zmluva č. 074/2015

CIN_074/2015

33,18 EUR

Margita Belková

Obec Vidiná

11.05.2015

Nájomná zmluva č. 072/2015

CIN_072/2015

33,18 EUR

Ján Macko

Obec Vidiná

06.05.2015

Nájomná zmluva č. 069/2015

CIN_069/2015

33,18 EUR

Dezider Major

Obec Vidiná

05.05.2015

Zmluva o nájme nebytového priestoru

KD_068/2015

80,00 EUR

MEKKA s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 945 01 Komárno

Obec Vidiná

05.05.2015

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

SLUZ_073/2015

128,22 EUR

Mgr. Peter Sitarčík

Obec Vidiná

05.05.2015

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

SLUZ_075/2015

350,00 EUR

Mgr. Peter Sitarčík

Obec Vidiná

05.05.2015

Nájomná zmluva č. 065/2015

CIN_065/2015

33,18 EUR

Danka Selecká

Obec Vidiná

05.05.2015

Nájomná zmluva č. 066/2015

CIN_066/2015

16,56 EUR

Danka Selecká

Obec Vidiná

05.05.2015

Nájomná zmluva č. 067/2015

CIN_067/2015

33,18 EUR

Danka Selecká

Obec Vidiná

04.05.2015

Nájomná zmluva č. 064/2015

CIN_064/2015

33,18 EUR

Anna Kamenská

Obec Vidiná

29.04.2015

Zmluva o nájme nebytového priestoru

CIN_63/2015

20,00 EUR

Juraj Stano

Obec Vidiná

24.04.2015

Dodatok k poistnej zmluve (nová verzia)

POI_062/2015

15,44 EUR

Kooperativa, a.s.

Obec Vidiná

24.04.2015

Nájomná zmluva č. 184/2015

CIN_184/2015

16,58 EUR

Vladimír Ragač

Obec Vidiná

20.04.2015

Nájomná zmluva č. 183/2014

CIN_183/2014

33,18 EUR

Zita Pazuchová

Obec Vidiná

20.04.2015

Nájomná zmluva č. 059/2015

CIN_059/2015

33,18 EUR

Mgr. Eva Vilhanová

Obec Vidiná

17.04.2015

Zmluva o nájme nebytového priestoru

NAJNP_060/2015

30,00 EUR

Ing. Ján Bystriansky

Obec Vidiná

15.04.2015

Nájomná zmluva č. 056/2015

CIN_056/2015

33,18 EUR

Dušan Zdechovan

Obec Vidiná

14.04.2015

Nájomná zmluva č. 055/2015

CIN_055/2015

33,18 EUR

RNDr. Miroslav Kotman

Obec Vidiná

08.04.2015

Nájomná zmluva č. 053/2015

CIN_053/2015

16,58 EUR

Anna Mišíková

Obec Vidiná

08.04.2015

Nájomná zmluva č. 054/2015

CIN_054/2015

33,18 EUR

Anna Mišíková

Obec Vidiná

02.04.2015

Zmluva č. 215013989 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

INE_052/2015

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vidiná

31.03.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti

POI_061/2015

16,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Vidiná

31.03.2015

Zmluva o nájme nebytového priestoru

KD_051/2015

22,50 EUR

Rudolf Machava

Obec Vidiná

30.03.2015

Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie

DOT_50/2015

6 000,00 EUR

Športový klub Slovan, Vidiná

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: