Navigácia

Obsah

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpra predchádzania vzniku odpadov v obci Vidiná

Typ: ostatné
publicita Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Vidiná

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Vidiná. 

Hlavnou aktivitou projektu je Triedený zber komunálnych odpadov.

 

Predmetom projektu je  nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov a nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu  KO, a to konkrétne:

1. nákup 4ks vaňových kontajnerov na zber BRO,

2. nákup hákového nosiča kontajnerov,

3. nákup traktora, ktorý bude slúžiť na zber BRO zo záhrad a verejných priestranstiev.

 

Realizácia projektu prinesie nasledovné pozitívne výstupy:

• Kód ukazovateľa P0087 Zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu o 25,77 t/rok,

• Kód ukazovateľa P0702 Zvýšenie kapacity pre triedenie komunálnych odpadov  o 25,77 t/rok, 

• pozitívny vplyv na rozvoj obce.

 

Cieľ projektu je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR.

 

 


Vytvorené: 5. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2023 9:32
Autor: