Navigácia

Obsah

Informácia  o utvorení volebného okrsku

a o určení volebnej miestnosti

pre voľby do Európskeho parlamentu

v roku 2024

 

Obec Vidiná v zmysle § 8 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024.

 

utvorila

pre celú obec Vidiná jeden volebný okrsok č. 1

 

a určila

volebnú miestnosť v zasadačke Kultúrneho domu Vidiná

na adrese: Vidiná, Športová 255/1