Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2018

                                                                                                                                            ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

 ZA  ROK  2018 V OBCI  VIDINÁ

V súlade ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Vidiná predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia  komunálnych odpadov za rok 2018:  

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU  ZA  ROK  2018 V OBCI  VIDINÁ:35,75 %

 

Vidiná, 20.02.2019                                        Ing. Ján Šupica

                                                                        starosta obce   

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Vidiná

Vyvesené: 20. 2. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019

Späť