Navigácia

Obsah

Úradná tabuľaÚradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - zriadenie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku - "I/50 Lučenec - križovatka Vidiná" 14.09.2022 30.09.2022
Rozhodnutie - stavebné povolenie - Tomáš Václavík 13.09.2022 29.09.2022
Rozhodnutie "Cesta I/75 preložka - I. etapa" predlžuje 13.09.2022 29.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce vo Vidinej 07.09.2022 31.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vidinej 07.09.2022 31.10.2022
Plán hlavných úloh CO v územnom obvode v roku 2022 30.08.2022
Oznámenie o vytvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti 09.08.2022 31.10.2022
Voľby 2022 - zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 19.07.2022 29.10.2022
Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov BBSK 19.07.2022 29.10.2022
Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie 12.07.2022 29.10.2022
Počet obyvateľov obce Vidiná ku dňu vyhlásenia volieb 12.07.2022 29.10.2022
Zámer - prenájom časti pozemku 12.07.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Vidiná 24.03.2022 31.05.2023
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Vidiná 18.06.2021
Spôsob triedenia komunálneho odpadu 30.12.2020
Informácia o verejnej kanalizácii 22.01.2018
Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu E 17.10.2016 18.10.2019