Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcÚ-S2020/00041/48

Stavebné povolenie Cyklistická cestička Lučenec - Vidiná - Tomášovce" Vidiná - trasa E

Vyvesené: 17. 1. 2020

Dátum zvesenia: 3. 2. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť