Navigácia

Obsah

Späť

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky  rozhodnutím  zverejneným v Zbierke zákonov SR č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 

 

 

              Obec Vidiná, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z, o podmienkách výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje elektronickú adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  v roku 2020:

 

podatelna@vidina.sk

 

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vyvesené: 4. 11. 2019

Dátum zvesenia: 31. 1. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť