Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum vyhláseného na deň 21.01.2023

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

pre referendum vyhláseného na deň 21.01.2023

Obec Vidiná zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum vyhláseného na deň 21.01.2023 : podatelna@vidina.sk

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne tak, aby žiadosť bola doručená na adresu obce a elektronicky tak, aby žiadosť bola doručená na elektronickú adresu obce.

V obidvoch prípadoch musí byť žiadosť doručená najneskôr 02.12.2022.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum vyhláseného na deň 21.01.2023 (12.71 kB)

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 23. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť