Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.07.2020

12/2000005

vypracovanie znaleckého posudku

150,00 EUR Jednostopäťdesiat Eur

Kubaliak Ján, Ing.

Obec Vidiná

26.05.2020

12/2000004

pretlak potrubia na Zvolenskej ulici

69,70 EUR

SPOOL, a.s.

Obec Vidiná

22.04.2020

12/2000003

plošná inzercia - verejná obchodná súťaž na prenájom predajne potravín na ulici Zvolenskej číslo 84

240,00 EUR

Petit Press, a.s.

Obec Vidiná

07.04.2020

12/2000002

náter plechovej strechy na kultúrnom dome vo Vidinej

5 739,90 EUR

Jozef Piecka

Obec Vidiná

18.02.2020

12/2000001

výmena okien v MŠ 8 ks

967,03 EUR

Miroslav Brilinský

Obec Vidiná

30.09.2019

11/1900013

práce stavebného dozora na stavbe "Chodníky obecného cintorína v obci Vidiná - Centrálny chodník a c

400,00 EUR Štyristo Eur

IZY, s.r.o.

Obec Vidiná

19.08.2019

11/1900012

zabezpečenie vystúpenia Mafia Corner na akcii Rozlúčka s letom vo Vidinej

1 750,00 EUR Jedentisícsedemstopäťdesiat Eur

MC Design s.r.o.

Obec Vidiná

19.08.2019

11/1900011

zabezpečenie koncertu kapely KING SHAOLIN na akcii Rozlúčka s letom v obci Vidiná

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto Eur

NEFFE Production s.r.o.

Obec Vidiná

29.07.2019

11/1900010

mobilná klimatizácia BIET AC12004 - 2. trieda

718,00 EUR Sedemstoosemnásť Eur

Biet SK, s.r.o.

Obec Vidiná

29.07.2019

11/1900009

mechanická sklopná parkovacia zábrana SIMPLE ONE 3 ks

117,60 EUR Jednostosedemnásť Eur a Šesťdesiat Centov

KOVOTYP, s.r.o.

Obec Vidiná

24.06.2019

11/1900007

grafické spracovanie a vydanie knihy "Výroba obkladačiek v Lučenci"

500,00 EUR Päťsto Eur

Kermat, s.r.o.

Obec Vidiná

17.04.2019

11/1900005

vystúpenie Folklórneho súboru Partizán v deň 05.05.2019

550,00 EUR Päťstopäťdesiat Eur

Folklórny súbor Partizán

Obec Vidiná

03.04.2019

11/1900003

korugovaná rúra PP, SN 8 DN 600/6000 PLX

2 000,52 EUR

KG - Systém, s.r.o.

Obec Vidiná

01.04.2019

11/1900004

stavebný dozor na stavbe "Multifunkčné ihrisko 40x20m"

300,00 EUR Tristo Eur

IZY, s.r.o.

Obec Vidiná

07.02.2019

11/1900002

preprava autobusom na deň 07.02.2019

45,00 EUR Štyridsaťpäť Eur

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.

Obec Vidiná

01.02.2019

11/1900001

nakládka, preprava a vykládka biomasy z Vidinej do Veľkých Draviec v priebehu roka 2019 za 50,00 Eur

0,00 EUR

SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Vidiná

16.07.2018

10/1800007

zavlažovacia súprava

357,20 EUR

RW ORAVA s.r.o.

Obec Vidiná

18.04.2018

10/1800006

zabezpečenie vystúpenia Mafia Corner 1.9.2018 na akcii Rozlúčka s letom - Dni Obce Vidiná

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto Eur

MC Design s.r.o.

Obec Vidiná

18.04.2018

10/1800005

šmýkačka S-line 3,0 m KBT - limetka s dopravou

69,00 EUR Šesťdesiatdeväť Eur

BPP, s.r.o.

Obec Vidiná

17.04.2018

10/1800004

archívne škatule II/350 30 ks

67,80 EUR Šesťdesiatsedem Eur a Osemdesiat Centov

EMBA Trade, spol. s r.o.

Obec Vidiná

16.04.2018

10/1800003

práce strojom - chodník v katolíckom cintoríne

2 100,00 EUR Dvetisícsto Eur

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Vidiná

29.01.2018

10/1800002

typ výrobku STN 32 200B, 400V, 5,5 kW, No: 43706

186,71 EUR Jednostoosemdesiatšesť Eur a Sedemdesiatjedne Centov

SIGNAL, s.r.o.

Obec Vidiná

08.01.2018

10/1800001

aktualizácia Projektovej dokumentácie "Chodníky a oplotenie obecného cintorína v obci Vidiná"

2 300,00 EUR Dvetisíctriso Eur

Ing. Dušan Orság - EKOPROL

Obec Vidiná

13.10.2017

9/1700013

zaasfaltovanie plochy

435,60 EUR

STRABAG, s.r.o.

Obec Vidiná

14.09.2017

9/1700012

biela, magnetická, popisovateľná tabuľa 900 x 600 mm 3 ks

105,96 EUR

EMPORO s.r.o.

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: