Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.02.2019

11/1900002

preprava autobusom na deň 07.02.2019

45,00 EUR Štyridsaťpäť Eur

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.

Obec Vidiná

01.02.2019

11/1900001

nakládka, preprava a vykládka biomasy z Vidinej do Veľkých Draviec v priebehu roka 2019 za 50,00 Eur

0,00 EUR

SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Vidiná

16.07.2018

10/1800007

zavlažovacia súprava

357,20 EUR

RW ORAVA s.r.o.

Obec Vidiná

18.04.2018

10/1800006

zabezpečenie vystúpenia Mafia Corner 1.9.2018 na akcii Rozlúčka s letom - Dni Obce Vidiná

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto Eur

MC Design s.r.o.

Obec Vidiná

18.04.2018

10/1800005

šmýkačka S-line 3,0 m KBT - limetka s dopravou

69,00 EUR Šesťdesiatdeväť Eur

BPP, s.r.o.

Obec Vidiná

17.04.2018

10/1800004

archívne škatule II/350 30 ks

67,80 EUR Šesťdesiatsedem Eur a Osemdesiat Centov

EMBA Trade, spol. s r.o.

Obec Vidiná

16.04.2018

10/1800003

práce strojom - chodník v katolíckom cintoríne

2 100,00 EUR Dvetisícsto Eur

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Vidiná

29.01.2018

10/1800002

typ výrobku STN 32 200B, 400V, 5,5 kW, No: 43706

186,71 EUR Jednostoosemdesiatšesť Eur a Sedemdesiatjedne Centov

SIGNAL, s.r.o.

Obec Vidiná

08.01.2018

10/1800001

aktualizácia Projektovej dokumentácie "Chodníky a oplotenie obecného cintorína v obci Vidiná"

2 300,00 EUR Dvetisíctriso Eur

Ing. Dušan Orság - EKOPROL

Obec Vidiná

13.10.2017

9/1700013

zaasfaltovanie plochy

435,60 EUR

STRABAG, s.r.o.

Obec Vidiná

14.09.2017

9/1700012

biela, magnetická, popisovateľná tabuľa 900 x 600 mm 3 ks

105,96 EUR

EMPORO s.r.o.

Obec Vidiná

04.08.2017

9/1700011

služba predpredaj vstupeniek na koncert Celeste Buckingham a King Shaolin

Neuvedené

Mesto Lučenec

Obec Vidiná

04.08.2017

9/1700010

spomaľovací prah

170,86 EUR

HIT Slovensko, s.r.o.

Obec Vidiná

31.07.2017

9/1700009

koncert Celeste Buckingham a King Shaolin na dátum 26.08.2017

3 920,00 EUR Tritisícdeväťstodvadsať

Buckingham Entertainment Group s.r.o.

Obec Vidiná

13.04.2017

9/1700008

sadovnícke úpravy parku - revitalizácia parku podľa cenovej ponuky

3 332,36 EUR

Straková Jana, Ing. - FLOREA Design

Obec Vidiná

13.04.2017

9/1700007

realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky "Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ružová ul

300,00 EUR

VEROBS, s.r.o.

Obec Vidiná

13.04.2017

9/1700006

realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky "Výstavba multifunkčného ihriska"

300,00 EUR

VEROBS, s.r.o.

Obec Vidiná

06.04.2017

9/1700005

informačné vitríny 2 ks a 10 ks balíkov bielych magnetiek

1 171,20 EUR

ALUPROJEKT, s.r.o.

Obec Vidiná

24.03.2017

9/1700004

výrobky zo železa do domu smútku

2 900,00 EUR

MONTMAL, s.r.o.

Obec Vidiná

20.03.2017

9/1700003

zabezpečenie výrubu drevín v cintoríne

1 942,00 EUR jedentisícdeväťstoštyridsaťdva

Viliam Boľf

Obec Vidiná

16.03.2017

9/1700002

4 ks kancelárskych stoličiek vrátane dopravy

228,00 EUR

A-PEMA, s.r.o.

Obec Vidiná

09.03.2017

9/1700001

vytýčenie skutkového stavu telekomunikačných sietí v priestoroch parku pri KD vo Vidinej

54,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Vidiná

15.12.2016

8/1600027

vypracovanie Správy o energetickom audite s názvom "Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecné

450,00 EUR

DELTA VK, s.r.o.

Obec Vidiná

14.12.2016

8/1600026

vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov

400,00 EUR

Bothová Andrea, Ing.

Obec Vidiná

14.12.2016

8/1600025

dosky na lavičky 100 mm x 40 mm 120 bm á 2,80 Eur vrátane dopravy

415,20 EUR

SPODSTAV, s.r.o.

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: