Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.08.2017

9/1700011

služba predpredaj vstupeniek na koncert Celeste Buckingham a King Shaolin

Neuvedené

Mesto Lučenec

Obec Vidiná

04.08.2017

9/1700010

spomaľovací prah

170,86 EUR

HIT Slovensko, s.r.o.

Obec Vidiná

31.07.2017

9/1700009

koncert Celeste Buckingham a King Shaolin na dátum 26.08.2017

3 920,00 EUR Tritisícdeväťstodvadsať

Buckingham Entertainment Group s.r.o.

Obec Vidiná

13.04.2017

9/1700008

sadovnícke úpravy parku - revitalizácia parku podľa cenovej ponuky

3 332,36 EUR

Straková Jana, Ing. - FLOREA Design

Obec Vidiná

13.04.2017

9/1700007

realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky "Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ružová ul

300,00 EUR

VEROBS, s.r.o.

Obec Vidiná

13.04.2017

9/1700006

realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky "Výstavba multifunkčného ihriska"

300,00 EUR

VEROBS, s.r.o.

Obec Vidiná

06.04.2017

9/1700005

informačné vitríny 2 ks a 10 ks balíkov bielych magnetiek

1 171,20 EUR

ALUPROJEKT, s.r.o.

Obec Vidiná

24.03.2017

9/1700004

výrobky zo železa do domu smútku

2 900,00 EUR

MONTMAL, s.r.o.

Obec Vidiná

20.03.2017

9/1700003

zabezpečenie výrubu drevín v cintoríne

1 942,00 EUR jedentisícdeväťstoštyridsaťdva

Viliam Boľf

Obec Vidiná

16.03.2017

9/1700002

4 ks kancelárskych stoličiek vrátane dopravy

228,00 EUR

A-PEMA, s.r.o.

Obec Vidiná

09.03.2017

9/1700001

vytýčenie skutkového stavu telekomunikačných sietí v priestoroch parku pri KD vo Vidinej

54,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Vidiná

15.12.2016

8/1600027

vypracovanie Správy o energetickom audite s názvom "Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecné

450,00 EUR

DELTA VK, s.r.o.

Obec Vidiná

14.12.2016

8/1600026

vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov

400,00 EUR

Bothová Andrea, Ing.

Obec Vidiná

14.12.2016

8/1600025

dosky na lavičky 100 mm x 40 mm 120 bm á 2,80 Eur vrátane dopravy

415,20 EUR

SPODSTAV, s.r.o.

Obec Vidiná

30.11.2016

8/1600024

Objednávame si u Vás príves jednonápravový nákladný podľa priločenej Vašej cenovej ponuky

2 276,00 EUR

Bán, s.r.o.

Obec Vidiná

30.11.2016

8/1600023

Objednávame si u Vás záväzne vianočný svetelný motív konzolový v počte kusov 10, jednotková cena s D

2 120,80 EUR

KPP COMPANY, s.r.o.

Obec Vidiná

11.11.2016

8/1600022

plastové okná podľa cenovej ponuky

784,43 EUR

Miroslav Brilinský

Obec Vidiná

04.11.2016

8/1600021

oprava chodníka na Šmeralovej ulici

1 054,75 EUR

SPODSTAV, s.r.o.

Obec Vidiná

14.10.2016

8/1600020

pretlak kanalizačného potrubia

120,00 EUR

SPOOL, a.s.

Obec Vidiná

27.09.2016

8/1600019

platové koše na odpadky, objem 50 l zelený, 10 ks

592,48 EUR

EMPORO s.r.o.

Obec Vidiná

25.08.2016

8/1600018

predstavenie Šašo FIFO a VIERKA moreplavcami

350,00 EUR

Element Senica

Obec Vidiná

05.08.2016

8/1600017

mobilné WC v počte 1 ks

75,00 EUR

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Obec Vidiná

21.07.2016

8/1600015

rezanie asfaltu v dĺžke cca 40 m za cenu 5,00 Eur bez DPH za bežný meter

220,00 EUR

SVOMA s.r.o.

Obec Vidiná

12.07.2016

8/1600013

vystúpenie Samuel Tomeček & Band

1 600,00 EUR

MUSIC & MOHR, s. r. o.

Obec Vidiná

06.07.2016

8/1600014

jedálne kupóny 900 ks á 3,50 Eur

3 158,40 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: