Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2023

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

INE_017/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Vidiná

24.03.2023

Zmluva o bežnom účte

INE_016/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Vidiná

28.02.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2021-72/34

77 043,96 EUR

Obec Vidiná

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

24.01.2023

Zmluva o grantovom účte

INE_006/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Vidiná

24.01.2023

Zmluva o umeleckom výkone

INE_004/2023

600,00 EUR Šesťsto Eur

Mgr. Ivana Ecetová

Obec Vidiná

24.01.2023

Zmluva o umeleckom výkone

INE_003/2023

200,00 EUR Dvesto Eur

Mgr. Iveta Vojtušová

Obec Vidiná

24.01.2023

Zmluva o umeleckom výkone

INE_002/2023

200,00 EUR Dvesto Eur

Ana Vyparinová Krsmanovič

Obec Vidiná

09.11.2022

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

INE_014/2022

39,60 EUR

INISOFT, s.r.o.

Obec Vidiná

16.09.2022

Nájomná zmluva č. 469/2253/6253/2022

NAJPOZ_013/2022

1,88 EUR

SR - Slovenská správa ciest

Obec Vidiná

14.09.2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

DIELO_012/2022

Neuvedené

MERDOK, s.r.o.

Obec Vidiná

10.06.2022

Zmluva o dielo

DIELO_009/2022

54 085,85 EUR

MERDOK, s.r.o.

Obec Vidiná

23.03.2022

Licenčná zmluva

INE_004/2022

390,00 EUR Tristodeväťdesiat Eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Vidiná

07.03.2022

Zmluva o dielo

DIELO_003/2022

85 581,12 EUR

Obec Vidiná

Ján Pavčo s.r.o.

11.01.2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 25/001/22

INE_001/2022

200 000,00 EUR Dvestotisíc Eur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Vidiná

05.01.2022

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci

DIELO_006/2022

50 000,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Vidiná

31.12.2021

Mandátna zmluva

INE_024/2021

45,00 EUR Štyridsaťpäť Eur

Firotech, s.r.o.

Obec Vidiná

31.12.2021

Mandátna zmluva

INE_023/2021

45,00 EUR Štyridsaťpäť Eur

Firotech, s.r.o.

Obec Vidiná

21.12.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

DIELO_025/2021

89 905,03 EUR

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Vidiná

20.12.2021

Cenník služieb od 1.1.2022

DIELO_002/2022

Neuvedené

MEPOS, s.r.o. Lučenec

Obec Vidiná

20.12.2021

Zmluva o dielo

DIELO_020/2021

98 761,62 EUR

STRABAG, s.r.o.

Obec Vidiná

19.11.2021

Zmluva o dielo

DIELO_019/2021

9 989,62 EUR Deväťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť Eur a Šesťdesiatdva Centov

Ing. Ján Kučera

Obec Vidiná

29.10.2021

Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Cyklistická cestička Lučenec - Vidiná - Tomášovce"

INE_018/2021

50 000,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Vidiná

12.10.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

SLUZ_017/2021

1 560,00 EUR Jedentisícpäťstošesťdesiat

Karczagová Katarína, Ing.

Obec Vidiná

12.10.2021

Zmluva o dielo

DIELO_016/2021

89 905,03 EUR

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Vidiná

22.09.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

SLUZ_013/2021

18,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: