Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.09.2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

INE_011/2021

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vidiná

16.09.2021

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

DIELO_015/2021

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto Eur

Ing. Martin Bartoš

Obec Vidiná

02.09.2021

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

INE_012/2021

Neuvedené

Mesto Lučenec

Obec Vidiná

20.08.2021

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

INE_010/2021

600,00 EUR Šesťsto Eur

KORD - Róbert Šándori

Obec Vidiná

18.08.2021

Zmluva o účinkovaní

INE_009/2021

900,00 EUR Deväťsto Eur

KAREL GOTT REVIVAL SK

Obec Vidiná

28.06.2021

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

POI_008/2021

18,80 EUR

Komunálna poisťovň a.s., Štefánikova 17, Bratislava

Obec Vidiná

04.06.2021

Zmluva o spolupráci

INE_022/2021

Neuvedené

Obec Tomášovce

Obec Vidiná

30.04.2021

Dodatok k zmluve o dielo č. 326/20/2002

DIELO_021/2021

Neuvedené

MEPOS, s.r.o. Lučenec

Obec Vidiná

22.04.2021

Kúpnopredajná zmluva

KUP_006/2021

900,00 EUR Deväťsto Eur

Ľubomír Porubiak

Obec Vidiná

21.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

INE_014/2021

540,00 EUR Päťstoštyridsať Eur

Filantrop, n.o.

Obec Vidiná

21.04.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

DOT_007/2021

4 000,00 EUR Štyritisíc Eur

Športový klub Slovan, Vidiná

Obec Vidiná

29.03.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ELEK_005/2021

50,00 EUR

Obec Vidiná

Stredoslovenská energetika, a.s.

03.03.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

INE_003/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vidiná

25.01.2021

Zmluva o dielo

DIELO_002/2021

9 961,20 EUR Deväťtisícdeväťstošesťdesiatjeden Eur a Dvadsať Centov

MERDOK, s.r.o.

Obec Vidiná

22.01.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

NAJNP_004/2021

Neuvedené

Ján Matúška - VAMARK

Obec Vidiná

22.01.2021

Poistná zmluva

POI_001/2021

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Komunálna poisťovň a.s., Štefánikova 17, Bratislava

Obec Vidiná

21.12.2020

Zmluva o dielo

DIELO_011/2020

500,00 EUR Päťsto Eur

T-projekt - Ing. Ladislav Ťažký

Obec Vidiná

14.12.2020

Zmluva o dielo

DIELO_012/2020

17 104,20 EUR

Obec Vidiná

Ján Kučera

26.10.2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

INE_010/2020

42,00 EUR Štyridsaťdva Eur

Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec

Obec Vidiná

14.10.2020

Kúpnopredajná zmluva

KUP_009/2020

19,92 EUR Devätnásť Eur a Deväťdesiatdva Centov

Mgr. Milan Bukran a Ing. Nina Bukranová

Obec Vidiná

12.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

INE_008/2020

780,00 EUR Sedemstoosemdesiat Eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Vidiná

08.07.2020

Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí dotácie

DOT_007/2020

500,00 EUR Päťsto Eur

Miestny odbor Matice slovenskej VIDINA

Obec Vidiná

30.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

NAJNP_006/2020

14 250,00 EUR Štrnásťtisícdvestopäťdesiat Eur

Globus, spol. s r.o.

Obec Vidiná

25.06.2020

Zmluva o dielo č. 051/2020/PS

DIELO_004/2020

293 935,73 EUR Dvestodeväťdesiattritisícdeväťstotridsaťpäť Eur a Sedemdesiattri Centov

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Obec Vidiná

24.06.2020

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

POI_005/2020

29,07 EUR Dvadsaťdeväť Eur a Sedem Centov

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., pobočka Lučenec

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: