Obsah

Potvrdenia k pobytu


VYDANIE POTVRDENIA O HLÁSENÍ POBYTU K VYBAVENIU PRVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU

 

Doklady: originál rodného listu žiadateľa (k nahliadnutiu) občiansky preukaz jedného z rodičov žiadateľa
 

Vybavuje: Ing. Ján Šupica, tel. 047/4370102, e-mail: supica@vidina.sk


Doba vybavenia: na počkanie


Poplatok: 3,00 Eur v hotovosti

 

VYDANIE POTVRDENIA O TRVALOM POBYTE

Vydáva sa k rozvodovému konaniu, pre stavebnú sporiteľňu, k sobášu, k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve, odkúpenie bytu, k pôžičke atď.

 

Doklady: platný občiansky preukaz, doklad – potvrdenie o občianskom preukaze
 

Vybavuje:  Ing. Ján Šupica, tel. 047/4370102, e-mail: supica@vidina.sk


Doba vybavenia: na počkanie


Poplatok:  3,00 Eur v hotovosti


Legislatíva: zákon č. 145/1995 Z.z.