Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.03.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru

19/2011

0,00 EUR

Vladimír Ragač

Obec Vidiná

08.03.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru

18/2011

0,00 EUR

MEKKA, s.r.o.

Obec Vidiná

04.03.2011

Nájomná zmluva - hrobné miesto

17/2011

0,00 EUR

Gabľasová Elena

Obec Vidiná

02.03.2011

Kúpnopredajná zmluva

16/2011

40,40 EUR

Oľga Gembická

Obec Vidiná

28.02.2011

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti ...

15/2011

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Obec Vidiná

17.02.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru

12/2011

0,00 EUR

Kalamár Miroslav

Obec Vidiná

17.02.2011

Nájomná zmluva - hrobné miesto

13/2011

0,00 EUR

Kamenská Viera

Obec Vidiná

17.02.2011

Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach § 269 odst. 2 a 3 Obchodné zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

14/2011

0,00 EUR

Ján Machovič EDEN

Obec Vidiná

03.02.2011

Nájomná zmluva - hrobné miesto

10/2011

0,00 EUR

Šatarová Mária

Obec Vidiná

03.02.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru

11/2011

0,00 EUR

MEKKA, s.r.o.

Obec Vidiná

01.02.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru

7/2011

0,00 EUR

Kuceková Drahomíra

Obec Vidiná

01.02.2011

Nájomná zmluva - hrobné miesto

8/2011

0,00 EUR

Zvarová Renata

Obec Vidiná

01.02.2011

Dodatok č. 1/2011 k zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzavretej dňa 14.12.2001

9/2011

0,00 EUR

MEPOS s.r.o.

Obec Vidiná

25.01.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru

5/2011

0,00 EUR

Macková Mária

Obec Vidiná

25.01.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru

6/2011

0,00 EUR

Rafajová Elena

Obec Vidiná

21.01.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru

2/2011

0,00 EUR

Garaj Pavel

Obec Vidiná

21.01.2011

Nájomná zmluva - hrobné miesto

3/2011

0,00 EUR

Majorová Mária

Obec Vidiná

21.01.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru

4/2011

0,00 EUR

Siláčiová Elena

Obec Vidiná

20.01.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru

1/2011

0,00 EUR

Václavíková Katarína

Obec Vidiná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: